Klub darcov 2020 pozná víťazov. NKN podporí päť projektov

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) venuje na podporu verejnoprospešných projektov v Nitre takmer 4000 eur.

Členom klubu sa stáva každý, kto doň venuje minimálne desať eur. „Tento rok do klubu darcov prispelo rôznymi sumami 105 ľudí a celková vyzbieraná suma je 3945 eur,“ uviedla PR manažérka NKN Natália Zákopčanová.

O konečnom rozdelení vyzbieraných prostriedkov rozhodujú hlasovaním priamo darcovia.

Prvé kolo býva elektronické, druhé prebieha na tradičnom slávnostnom podujatí. To sa, žiaľ, kvôli pandémii tento rok nemohlo zorganizovať, a tak sa hlasovalo len elektronicky v jednom kole. V tomto ročníku sa o priazeň darcov uchádzalo deväť projektov. „Ich autormi sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov,“ vysvetlila Zákopčanová. Ako pripomenula, plnou žiadanou sumou sú podporené prvé štyri víťazné projekty. Zvyšná suma by po komunikácii a dohode s predkladateľmi mohla byť použitá aspoň na čiastočnú podporu piateho projektu.

Najvyšší počet hlasov získal projekt občianskeho združenia Podaj mi ruku Nitra, ktorý získal grant 1000 eur na aktivitu s názvom Pomoc – COVID-19.

Rovnakú sumu dostanú aj autori projektu Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Borinka. Projekt Podaj pomocnú ruku dostane od darcov 900 eur a občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc núdznym získa 765 eur na aktivity pracovnej inklúzie. Čiastočnú podporu môže získať aj projekt Detekčná brána s meraním telesnej teploty v ZSS Viničky, ktorý dostal od darcov 23 hlasov a skončil na piatom mieste.

Foto: ilustračné/unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password