Klienti aj zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb majú za sebou náročné obdobie

Zariadenia sociálnych služieb patria z hľadiska šírenia koronavírusu k jedným z najviac ohrozených miest. Niektoré začali s pomalým uvoľnovaním opatrení.

ZSS Ipeľ

Riaditeľka ZSS Borinka v Nitre Jozefína Vlčková uvádza, že tak robia vzhľadom na to, že sa od 19. januára u nich nevyskytla žiadna osoba s pozitivitou na koronavírus. Klientom, ktorí sú trvalo ležiaci alebo na vozíčku, čítajú noviny a knihy. Seniori sledujú televíziu, rozprávajú sa, hrajú spoločenské hry, kreslia, maľujú, počúvajú rozhlas alebo telefonujú s príbuznými. Spoločné aktivity prebiehajú v štvorčlenných skupinách.

Ochorenie niektorých na istý čas pripútalo na lôžkou, zameriavajú sa preto na obnovu pohybu.

„Klienti, ktorým to stav dovoľuje, sú šťastní, že sa môžu prechádzať po objekte, zájsť do bufetu, či do kaplnky. Pokiaľ nám počasie dovoľuje, v sprievode zamestnancov sa prechádzajú po našom parku, záhrade, pobudnú pri kaplnke,“ dodala riaditeľka Jozefína Vlčková. Priestory záhrady na rehabilitačné prechádzky využívajú aj seniori v ZSS Fénix v Leviciach. „Neodmysliteľnou súčasťou sú naďalej aj obľúbené tréningy pamäti, kde však aktuálne preferujeme individuálny prístup. V poslednom období sa stala veľmi obľúbenou medzi seniormi aj modernejšia forma komunikácie s príbuznými – Skype,“ priblížilo ZSS Fénix. ZSS Penzión v Topoľčanoch podporil myšlienky akcií Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianočnej pošty a Pomôžme srdcom našim starkým, ktorú zorganizovali študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na pomoc seniorom.

ZSS Ipeľ v obci Leľa v Novozámockom okrese sa darilo udržať „čisté“ 10 mesiacov.

Riaditeľka Lydie Kunyová vraví, že začiatkom januára tohto rokau tu koronavírus udrel „plnou silou a veľmi rýchlo“. Každý deň pribúdali veľké skupiny pozitívnych klientov a zamestnancov, snažili sa preto oddeliť pozitívnych od negatívnych. „Jedna budova bola ,červená zóna‘, tá druhá ,bezcovidová‘, čo bolo dobré riešenie. Dva tímy personálu v priamom kontakte s klientom sa navzájom nestretávali, čo zabránilo prenosu ochorenia do bezinfekčnej budovy,“ vysvetľuje riaditeľka. Obyvatelia domova boli stabilizovaní, no pre Covid vypadla na čas podstatná časť personálu.

Na výzvu na sociálnej sieti reagovalo dostatok dobrovoľníkov.

Cez intervenčný tím sa podarilo vybaviť dohodárov, ktorí prišli vypomáhať, aby nahradili zamestnancov v karanténe a preklenuli náročné obdobie. ZSS sa pomaly vracia do normálu. „Zamestnávame ich hlavne aktivitami, ktoré majú obľúbené. Sú to ručné práce, teraz konkrétne chystáme ozdoby na  Veľkú noc, muži väčšinou hrajú spoločenské hry. Návštevy ešte nie sú možné. Klienti sú v kontakte s príbuznými hlavne telefonicky, prípadne prostredníctvom videohovorov,“ dodala riaditeľka ZSS Ipeľ.

zdroj foto: unsk.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password