Keď sa z ľudí stane tovar…

Je to ponižujúce, bolí to a môže sa to stať aj vám.

Behá z toho mráz po chrbte, no je to tak. Obchodovanie s ľuďmi je reálny problém, s ktorým sa stretávame i pod Tatrami. Slovensko je dokonca označované ako zdrojová a tranzitná krajina, aj keď ani možnosť cieľovej destinácie nie je úplne vylúčená. „Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované, sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. Obete v tranzite pochádzajú najmä z Ukrajiny, Moldavska, Bieloruska, Rumunska, Bulharska a Indie,“ uvádza projekt zameraný na pomoc obetiam trestných činov Prevencia kriminality.

O obchodovaní s ľuďmi je potrebné hovoriť nahlas a otvorene, len tak sa mu dá predchádzať a eliminovať ho.

Na Slovensku máme pomerne široké zastúpenie aj tzv. vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi. Najväčšími cieľovými miestami by podľa webu Prevencia kriminality mali byť Košice, Bratislava, Humenné, Lučenec, Komárno a Kežmarok. Ide však o trestný čim bez hraníc, a to je dôvod, prečo sú hľadanie spravodlivosti a pomoc obetiam niekedy takmer nemožné. Neexistujú ani presné informácie o tom, ktorá z foriem vykorisťovania prevláda, líšia sa i odhady o presnom rozsahu a počtoch obetí. „Ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni a všeobecne sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičkou ľadovca,“ píše Prevencia kriminality. To však nemení nič na tom, že novodobé otroctvo je jedným z najvýnosnejších a najrýchlejšie rastúcich nelegálnych obchodov na svete, ktorý každoročne zomelie viac ako 10-tisíc Európanov.

Zdroj: Prevencia kriminality

Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi schválilo Valné zhromaždenie OSN ešte v roku 2013.  Pripomíname si ho 30. júla.

Rezolúcia nabáda členské štáty OSN, aby reagovali na rôzne faktory, ktoré robia ľudí zraniteľnými voči takémuto druhu obchodu. Patrí medzi ne najmä chudoba, nezamestnanosť, humanitné krízy a ozbrojené konflikty, ale aj prírodné katastrofy, sexuálne násilie či sociálne vylúčenie a tolerancia voči násiliu páchanom na ženách, mladých ľuďoch a deťoch. Práve tieto skupiny patria k tým najviac ohrozeným. Svoju pozornosť na ne upriamuje aj slovenský projekt.

Mladí a zraniteľní

Túžba po dobrodružstve a nevšedných zážitkoch je vlastnosť prirodzená najmä mladým ľuďom. Cesta na dovolenku alebo brigádu do zahraničia však môže mať tragický koniec. Zdanlivo lákavé ponuky sľubujúce zábavu, bezpečie a pohodlnosť občas nie sú nič viac, len zradné pasce.

Dôležité je dôkladne preskúmať všetky náležitosti zmluvy, miesto pobytu aj konkrétne ubytovanie.

Foto: Unsplash.com

Pre človeka, ktorý sa ocitne v cudzom prostredí  a neovláda reč, je takáto situácia priam neriešiteľná. Obete po príchode na miesto zažívajú prvotný šok – buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, nátlakom alebo psychickým terorom. „Tieto osoby nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a zamknuté. K odpracovaným peniazom sa nedostanú alebo im je vyplatená len malá časť. Nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami, ani so svojou rodinou. Poväčšine sú im odobraté aj identifikačné doklady,“ opisuje projekt s dôvetkom, že obchodníci vytvárajú obetiam fikciu dlhu, ktorý musia splatiť, no nie sú toho schopné. Takto môže byť osoba predaná niekoľkokrát a zneužívaná celé mesiace až roky.

Pre obchodníkov je to biznis, pre obete muky. Novodobé otroctvo nemá obdoby, je preto dôležité byť vždy opatrní a prezieraví a v prípade podozrenia kontaktovať Expertnú skupinu pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password