Keď knihy ožívajú

Krajská knižnica Karola Kmeťka láka na pestrý februárový program.

Na ulici Fraňa Mojtu privítajú deti základných a materských škôl, ktoré čaká Informačná výchova. Tá bude prebiehať po celý kalendárny mesiac nielen v hlavnom sídle knižnici, ale aj v jej pobočke na Klokočine. V rámci tohto podujatia budú podávané základné informácie o knihe, knižnici a vyhľadávaní potrebných informácií pre samotnú orientáciu v knižnom fonde.

Zdroj: FB Krajská knižnica Karola Kmeťka

Žiaci základných škôl sa môžu zúčastniť napríklad aj akcie: „Ako prváci pomohli princeznej Písmenočke – slávnostného pasovanie prvákov za rytierov kráľovstva ABECEDA v sídle knižnici.“

Materské školy spoznajú krásu Britských ostrovov vďaka podujatiu Anglicko. To priblíži pomocou obrázkovej prezentácie zaujímavosti danej krajiny, ako sú významné osobnosti športu či kultúry a mnoho ďalšieho. Žiaci ZŠ Benkova budú oboznámení aj s klasikou slovenskej literatúry – dielom Babička. V pobočke na Klokočine si vypočujú rozprávanie o živote a diele významnej detskej spisovateľky Boženy Němcovej.

Knižnica plánuje spoluprácu zo žiakmi stredných škôl, tí budú môcť 12. 2. 2020 prísť a diskutovať na tému Ako funguje Európsky parlament.

Nezabudlo sa ani na širokú verejnosť. Tej ponúka knižnica možnosť navštíviť tematické výstavky k svetovým a medzinárodným dňom, k výročiam spisovateľov a ilustrátorov. Tiež môžu navštíviť besedu so spisovateľkou Katarínou Kuníkovou, ktorá bude spojená s uvedením jej knižnej tvorby Zákon príťažlivosti do života, a to dňa  12. 2. 2020 o 16.00 hod. V magický dátum 14. 2. 2020, teda na sviatok svätého Valentína, udeľuje knižnica zápisné zadarmo pre tých, ktorí prídu do knižnice spolu s partnerom. Zapísať sa môžete medzi 7.30 – 17.30.  

V deň zaľúbených organizuje knižnica pre širokú verejnosť zaujímavé podujatie: „Popoludnie plné ľúbostnej poézie – literárno-hudobné pásmo ľúbostnej poézie (hudobný úsek). A to medzi 16.00 – 17.30 na ulici Fraňa Mojtu.“

Okrem iného sa dňa 19. 2. 2020 o 10.00 hodine koná akcia s názvom Ja som optimista zameraná na seniorov. „Rozprávanie o živote a tvorbe slovenského humoristu, dramatika, textára, herca , režiséra, moderátora a speváka Milana Lasicu,“ prezrádza knižnica KK.

Tým sa ponuka podujatí, akcií a zábavy nekončí. Viac informácií ponúka samotná knižnica Karola Kmeťka.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password