Kde budú tráviť sviatky ľudia bez domova?

Blížia sa sviatky lásky, pokoja a rodinných stretnutí. Nie každý má však to šťastie stráviť ich doma v teple s tými najbližšími. Ľudí bez domova preto prichýli na Vianoce aj Dom charity sv. Rafaela.

„Prevádzkujeme nocľaháreň, ktorá je otvorená denne od 19,00 do 7,00 a nízkoprahové denné centrum, ktoré je otvorené v pracovné dni od 7,30 do 15,30. Okrem toho sa počas víkendov a sviatkov vydáva  cez obed teplá strava. Počas vianočných sviatkov je výnimočne od obeda do večera tiež otvorené denné centrum, kde ľudia bez domova môžu v teple tráviť čas,“ informovala Klára Labošová, vedúca Domu charity sv. Rafaela.

Nakoľko Dom charity sv. Rafaela prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň, prijíma ľudí aj pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok. Takýto ľudia však nesmú byť slovne alebo fyzicky agresívni voči iným klientom alebo zamestnancom.

zdroj: charitanitra.sk

„Neposkytujeme starostlivosť osobám odkázaným na pomoc inej osoby, nie sme na to personálne a priestorovo vybavení,“ pokračuje Labošová a dodáva, že Dom charity ponúka 24 lôžok pre mužov a ženy a táto kapacita je počas sviatkov naplnená.

Ľudia bez domova prežívajú sviatky individuálne, aj atmosféra v Dome charity je skôr clivá. Niektorí spomínajú, ako ešte detstve slávili Vianoce v kruhu svojich rodín. Nízkoprahové denné centrum pre týchto ľudí na Štedrý deň pripravuje aj vianočné posedenie.

Posedenie začína o 10. hodine, kedy sa podávajú tradičné vianočné jedlá. Ľudia spolu posedia, porozprávajú sa, zaspievajú si.

zdroj: charitanitra.sk

Toto posedenie Dom charity sv. Rafaela pravidelne organizuje za podpory sponzorov a s pomocou dobrovoľníkov. „Dobrovoľníci nám pomáhajú celoročne nielen na sviatky. Môže ním byť každý, kto má vzťah k ľuďom bez domova,“ hovorí Labošová.

Televízia Nitrička

Forgot Password