Katedra informatiky UKF pripravila programátorskú súťaž pre stredné školy

Do súťaže sa môžu prihlásiť stredné odborné školy a gymnáziá do konca marca.

Katedra informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre po druhý raz organizuje programátorskú súťaž IT v Nitre. Podujatie je určené pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. 

„Napriek tomu, že súťaž sme pôvodne organizovali s cieľom osobného stretnutia, súčasná situácia nás donútila prejsť do on-line priestoru. Hoci virtuálny priestor má limity, vďaka ktorým nedokážeme stopercentne zabezpečiť objektivitu súťaženia, ideme do súťaže s tým, že každá aktivita, ktorá vybočuje z každodennej rutiny, dokáže žiakom poskytnúť aspoň určitú formu rozptýlenia a pomôcť im zvládnuť obmedzenia vyvolané pandémiou,“ skonštatoval Ján Skalka z katedry informatiky. Do súťaže sa môžu prihlásiť stredné školy do 31. marca, počet súťažiacich z jednej školy nie je obmedzený. 

Úlohou súťažiacich bude vyriešiť čo najviac úloh v čo najkratšom čase.

Jednotlivci riešia sadu desiatich úloh počas 90 minút a okrem bodov za správnosť úloh môžu získať ďalšie za rýchlosť. Súťaž sa v tomto roku uskutoční v programovacích jazykoch Python, Java a C/C++.  „Programátorské myslenie a dostatočná znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka je čoraz častejšou požiadavkou pri obsadzovaní pracovných miest. Či chcete vytvárať aplikácie, navrhovať webové stránky, analyzovať údaje alebo aplikovať umelú inteligenciu, bez znalosti princípov programovania to určite nepôjde,“ zhodnotil hlavný koordinátor projektu Martin Drlík z katedry informatiky.

Realizácia podujatia je zastrešená medzinárodným projektom FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), ktorého výsledkom je unikátny vzdelávací systém PRISCILLA podporujúci výučbu programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov – interaktivity, mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní. Projekt, ktorého lídrom je práve katedra informatiky UKF v Nitre, je realizovaný v rámci programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvá, ktorá organizáciám poskytuje možnosti spolupráce s kolegami z Európy.

Televízia Nitrička

Forgot Password