Kapacity materských škôl v Nitrianskom kraji sa zvyšujú

Dlhodobý nedostatok miest vykryjú investície v miliónoch eur.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Navýšenie kapacít vychádza z dvoch výziev, ktoré vyhlásil Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Podľa dostupných informácií boli v obidvoch výzvach schválené všetky projekty žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

„Realizáciou 47 schválených projektov v hodnote 11,16 mil. eur sa zvýšia kapacity predškolských zariadení o 803 miest,“ informuje Nitriansky samosprávny kraj.

Z prvej výzvy vyhlásenej na podporu materských škôl sa bolo implementovaných 29 projektov v hodnote 7 miliónov eur celkových oprávnených výdavkov. Do mája 2020 bolo preinvestovaných už 4, 26 milióna eura. Ukončením prvej výzvy vznikne 489 nových miest pre škôlkarov.

„Zo zdrojov druhej výzvy IROP sa podporí vytváranie ďalších 314 nových miest pre deti v predškolských zariadeniach,“ uvádza ÚNSK.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Ide o výsledok realizácie 18 podporených projektov obcí, miest a jedného občianskeho združenia. Objem celkových oprávnených výdavkov však v tomto prípade prekročil finančnú alokáciu určenú pre územie Nitrianskeho kraja. Riadiaci orgán IROP preto akceptoval zvýšenie a v rámci aktualizácie výzvy 31. januára 2020 navýšil zdroje. Všetkým predloženým projektom, ktoré splnili administratívne podmienky a kritériá odborného hodnotenia boli vydané rozhodnutia o schválení.

Financie budú použité na nadstavby, prístavby a rekonštrukcie budov i výstavbu nových objektov. Samosprávny kraj chce zmierniť dlhodobý nedostatok miest v škôlkach a prispieť k zvýšeniu zaškolenosti detí pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password