Kapacita materských škôl v NSK sa zvýši o stovky nových miest

Kapacita materských škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa vďaka financiám z Európskej únie zvýši o stovky nových miest.

Ako informoval NSK, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bolo doteraz podporených celkovo 53 projektov s aktivitami na zvýšenie zaškolenosti detí v škôlkach. 

Na tieto projekty sa poskytol nenávratný finančný príspevok v objeme takmer 12,3 milióna eur.

„Po ukončení všetkých projektov sa zvýši kapacita o 1024 nových miest pre deti v materských školách v Nitrianskom kraji,“ uviedol NSK.

Žiadatelia už podávali projekty na zvýšenie kapacity v škôlkach aj do tohtoročnej výzvy IROP. „V Nitrianskom kraji bolo predložených 18 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Celková výška žiadaných príspevkov je viac ako 5,2 milióna eur. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvorilo 30. augusta 2021,“ skonštatoval  NSK.

Zdroj foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password