Kapacita Bezpečného ženského domu sa o rok takmer zdvojnásobí 

Bezpečný ženský dom v Nitre rozšíri svoje služby. Výsledkom začínajúcej sa rekonštrukcie bude zvýšenie kapacity bezpečného bývania pre ženy a deti v Nitrianskom kraji z aktuálnych 17 na 32 miest.

Nové priestory by mali byť otvorené približne o rok, informovala Mariana Kováčová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá Bezpečný ženský dom prevádzkuje. Mesto Nitra bude po Prešove druhým mestom na Slovensku, ktoré vstupuje do projektu Bezpečného ženského domu s vlastným objektom. 

Oprava objektu je podporená z nórskych grantov sumou 509.369 eur a sumou 89.889 eur zo štátneho rozpočtu SR. Celková výška projektového grantu predstavuje 599.258 eur.

Hlavným zámerom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v existujúcom Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest. Súčasťou projektu je posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch, a to prostredníctvom kampane na zvýšenie povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Centrum Slniečko z Nitry sa už viac ako 22 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách. 
Prvý Bezpečný ženský dom v Nitre bol prvým zariadením tohto typu na Slovensku, do prevádzky bol spustený v roku 2015. Špecializované zariadenie pre ženy zažívajúce násilie a ich deti bolo sprevádzkované s podporou Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Len v minulom roku poskytol Bezpečný ženský dom útočisko a ochranu 23 ženám a 30 deťom. 

foto ilustračná, zdroj: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password