K Zoborskému kláštoru bude návštevníkov navigovať nové označenie

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii pokračuje postupná rekonštrukcia priestorov Zoborského kláštora v Nitre, ktorej cieľom je priblížiť históriu kláštora verejnosti.

Prostredníctvom aplikácie na mobile alebo tablete s využitím 3D rozšírenej reality si môžu záujemcovia kedykoľvek prezrieť dávnu podobu kláštora a vypočuť si rozprávanie o ňom, informovali členovia Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa podieľa na záchrane ruiny pod Zoborom. 

Počas uplynulého roka sa v areáli Zoborského kláštora podarilo zrealizovať náznakovú rekonštrukciu príbytku mnícha, opláštená bola južná stena, severný a južný štít. Vyrobený a osadený bol sedes do presbytéria ruiny kláštorného kostola. Slovenský klub turistov vyznačil v júli novú prístupovú cestu do kláštora od Svoradovho prameňa, vyznačená je modrým značením. Novinkou v minulom roku bol aj model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa na Zobore, umiestnený v príbytku mnícha. Autorom diela je výtvarný pedagóg Peter Rehák, ktorý na vytvorení vernej kópie kláštora pracoval tri mesiace. 

Hlavným cieľom Zoborského skrášľovacieho spolku je v tomto roku osadiť nové značenie prístupu do kláštora, zrealizovať osvietenie ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa a rozšíriť ponuku 3D reality o exteriér kláštorného kostola.

Hlavne pre mladších návštevníkov plánujú členovia spolku vytvoriť pexeso a realizovať náučný projekt o včele medonosnej. „Veľkou výzvou je nájsť partnera na pravidelnú údržbu zakonzervovaných pamiatok a celého areálu, aby mohol plnohodnotne slúžiť verejnosti a návštevníkom počas celého roka,“ priblížili svoje plány členovia spolku.

foto: TV Nitrička

História

Kláštor sv. Hypolita, predchodca kláštora sv. Jozefa, je najstarším známym kláštorom na Slovensku. O založení Zoborského kláštora sa nezachovali žiadne písomné správy, podľa historikov však bol založený v deviatom storočí. S kláštorom sa spája niekoľko dôležitých prameňov k našim dejinám, ako sú najstaršie v origináli zachované listiny z nášho územia, Zoborské listiny z roku 1111 a 1113, najstaršia uhorská legenda, takzvaná Maurova legenda o sv. Svoradovi a Beňadikovi i najstaršie kronikárske diela uhorskej a českej historiografie – Kosmasova kronika. V roku 1471 kláštor zničilo vojsko poľského kráľa Kazimíra.

V 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora. V roku 1663 tam nechal nitriansky biskup Juraj Szelepcsényi vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. Nasledujúci biskup Blažej Jaklin sa rozhodol na mieste stredovekého kláštora postaviť nový kláštor sv. Jozefa, ktorý začali používať v roku 1695 a povolali doň odnož benediktínov – kamaldulských mníchov. Počas výstavby barokového komplexu takmer úplne asanovali zvyšky staršieho benediktínskeho kláštora sv. Hypolit

Televízia Nitrička

Forgot Password