Súčasťou výstavy Línia lesa sú aj dve sprievodné podujatia

Línia lesa prezentuje tvorbu deviatich súčasných vizuálnych umelcov, ktorí svojimi dielami reflektujú na spomínané zmeny.

Prvým podujatím bude dokumentárny film s názvom Naslouchat lesu. Súčasťou podujatia bude i krátka diskusia po premietaní s jeho filmárom Karlom Svobodom. Podujatie sa uskutoční 21.2. o 18.00.

Druhám podujatím bude prednáška umelca Michala Czinegeho, ktorá predstaví aktuálnu umeleckú tvorbu a jej ekologické východiska. Porozpráva o svojej výtvarnej praxi a práci s prírodnými materiálmi, ktorým sa venuje v posledných rokoch. Toto podujatie sa bude konať 25.2. o 16.00. v Nitrianskej galérii.

Vo výstave Línia lesa je zastúpené široké spektrum výtvarných médií a foriem od kresby a maľby, cez objekty, site-specific inštalácie až po video a audio inštalácie. 

Výstava pomyselne začína v závere doby ľadovej, cca 10 000 rokov pred našim letopočtom, o ktorej sa dozvedáme prostredníctvom diel Michala Machciníka. Definitívny zánik určitých druhov rastlín a alarmujúca situácia v prírode sú témy, na ktoré poukazuje vo svojej veľkoformátovej maľbe/inštalácii Michal Czinege. História lesa a príbeh jedného stromu na Slovensku a náš postoj k nim v súčasnej dobe, reflektuje krátky film od dvojice Denis Kozerawski a Peter Kašpar.

Potulky po domácom lesnom prostredí, načúvanie prírode, či nové hybridné formy stromov sú leitmotívom tvorby Helen Tóth.

Výmena informácií, prúdenie životodarnej sily medzi prírodnými druhmi a pocit niečoho, čo je väčšie ako my samotní, sa do priestoru galérie snaží autorsky preniesť fínska vizuálny umelkyňa, Maija Laurinen. Opustenie lesného prostredia a približovanie sa k ľudským obydliam, k pestovateľstvu a sadárstvu v súčasných klimatických podmienkach prezentuje svojim dielom Martin Piaček. Dôležitou súčasťou krajiny je aj voda, ktorá preniká do pôdy a zavlažuje ju. Dielo Martina Bízika otvára témy znečistenia pôdy a vody, či regulácie vodných tokov na našom území. Na záver do výstavy prináša otázky o nejasnej budúcnosti a prichádza s nádejou o záchranu lesov na našom území Jozef Suchoža. 

Výstava nie je len príbehom o lese, ale hovorí o poznávaní krajiny a vegetácie, jej prastarej histórii, nedávnej minulosti, o živote a smrti, s ktorými je úzko spätá.

Snaží sa o edukáciu návštevníkov v oblasti ochrany prírody a prináša tiež mnohé otázky v tejto oblasti do budúcnosti. Je priestorom na sebareflexiu a zhodnotenie nášho postoja voči životnému prostrediu. Línia lesa je tiež priestorom estetického zážitku s prvkami hravosti a možnosťou ponorenia sa do útrob lesa aj do samých seba.

Televízia Nitrička

Forgot Password