K Spoločnosti Božieho Slova pribudla trojica kňazov

Traja noví kňazi budú prínosom pre Spoločnosť Božieho Slova ako kňazi – misionári.

V Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii sa konala vysviacka nových kňazov – misionárov. K Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku sa tak pridala trojica ordinandov. Juraj Begany, Patrik Páleník a Matej Reiner. Kňazi boli vysvätení za prítomnosti príbuzných, širokej verejnosti a členov Spoločnosti zo Slovenska a zahraničia. Vysviacka sa uskutočnila počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom. Biskup sa prítomným prihovoril homíliou. „Vo svojom príhovore sa zameral na misijný charakter Cirkvi a jej úlohu ohlasovať evanjelium vo svete. V tomto duchu vyzdvihol pôsobenie misionárov Spoločnosti Božieho Slova počas celej jej histórie aj na Slovensku,“ informuje na svojej facebookovej stránke Biskupstvo Nitra. Po vysviacke a svätej omši sa noví kňazi stretli s príbuznými a ďalšími pozvanými na slávnosti v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password