Jazykové okienko

Máte problémy s našou nádhernou ľubozvučnou slovenčinou?

Nevešajte hlavu! Nie ste v tom sami. Slovenčina je nádherná, avšak veľmi náročná. Niektoré výskumy sa zhodujú v tom, že slovenčina patrí medzi najťažšie jazyky sveta. Iné toto tvrdenie zas popierajú. V každom prípade, to, ako ju vníma svet, by pre nás nemalo byť až tak podstatné. Dôležité je, aby sme ju ovládali my, a to najmä po gramatickej stránke.

V našej pravidelnej rubrike “Jazykové okienko” vám prinášame najčastejšie chyby, s ktorými sa v slovenčine ľudia stretávajú. Ktoré to sú?

Napadlo mi/Napadla ma
Napadnúť vás môže medveď v lese: Na ceste lesom ma napadol medveď.
Pokiaľ chceme vyjadriť myšlienku, používame napadlo mi: Napadlo mi, nešli by sme večer do kina?

O desať minút/Za desať minút
Priznajte sa, koľkokrát miesto o desať minút poviete za desať minút?
Použiť za desať minút môžeme len v prípade, ak chceme povedať: Spraví si desiatu za desať minút (príprava desiaty mu trvá desať minút). Teda v prípade, že chceme vyjadriť časový úsek. Na označovanie bodu v čase používame o desať minút: Moja obľúbená relácia sa začína o desať minút.

Prvýkrát/Prvý raz
Slová, ktoré sa končia krát, píšeme vždy spolu: Prvýkrát, druhýkrát, dvakrát.
Slová končiace – raz, píšeme oddelene: Prvý raz, druhý raz, veľa ráz.

Mi/My
Zámeno Mi, s mäkkým I, sa používa v prípade, že chceme vyjadriť mi – mne: Prines mi dnešné noviny.
Zámeno My, s ypsilonom, píšeme, keď ide o množné číslo: My (skupina) sme išli domov.

Varianta/Variant
Viete, ktorý výraz je správny? Varianta je po česky. V slovenčine používame termín variant.

Bezo mňa/Bezomňa
Správny tvar je bezo mňa.

Nitran/Nitrančan
Správny tvar pre obyvateľa Nitry je Nitran. Ak hovoríme o žene, ide o Nitrianku.

Predložky s, s/z, zo
Z, zo – Genitív (od) koho? (od) čoho? Pr. : Pozeral z lietadla. Vrátil sa zo školy.
S, so – Inštrumentál (s) kým? (s) čím? Pr. : Hovoril s mamou. Prišiel so synmi.

Môžeme/Môžme
Na výraz môžme ihneď zabudnite. Správny tvar je môžeme: Môžeme ísť na výlet?

Nieje/Nie je
Majme na pamäti, že ide o dve odlišné slová. Preto ich píšeme oddelene. Nie je častica a Je je sloveso.

Hanba/Hamba
Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Zapamätajte si, používame slovo hanba s N.

Euro sa skloňuje podľa vzoru MESTO

Televízia Nitrička

Forgot Password