Budúci týždeň v Nitre začína jarné upratovanie, potrvá do polovice júna

Veľkoobjemné kontajnery budú na určené stanovištia dovážané v štandardnom čase. Nitrianske komunálne služby (NKS) odpad v priebehu dňa niekoľkokrát odvezú.

foto ilustračná (pixabay.com)

Jarné upratovanie tento rok v Nitre začne 12. apríla v Krškanoch, končiť má 18. júna na Klokočine.

Medzitým budú veľkoobjemné kontajnery striedavo podľa časového harmonogramu rozmiestnené vo všetkých mestských častiach. NKS informuje, že ak nestihnete odpad vyniesť v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môžete tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, vzdialenosť stanovišťa zostáva prijateľná.

Do kontajnerov patrí najmä veľkorozmerný komunálny odpad napríklad WC misy a nábytok či krabice, ktoré treba pred vyhodením rozobrať na menšie časti. Do kontajnerov naopak nepatrí stavebný a organický odpad, ako konáre, lístie, drevo. S elektronikou nakladajte podľa pokynov obsluhy.

„Väčšie množstvá komunálneho odpadu môžete odovzdať na zberných dvoroch, po predložení občianskeho preukazu s uvedeným trvalým pobytom v Nitre a dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady,“ pripomínajú NKS. Stavebnú suť môžete odovzdať iba na zbernom dvore na Nábreží mládeže za poplatok.

Kontajnery dovezú na stanovištia vždy o 12.00 hod. a odvezú o 20.00 hod.

TurnusTermínMestská časť
I.12. 4. – 16. 4.Horné Krškany, Dolné Krškany, Janíkovce
II.19. 4. – 23. 4.Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
III.26. 4. – 30. 4.Dražovce, Zobor (od Kláštorskej smer západ)
IV. 3. 5. – 7. 5.Zobor (od Kláštorskej smer východ)
V.10 .5. – 14. 5.Chrenová II., Chrenová IV.
VI. 17. 5. – 21. 5.Klokočina III., Čermáň
VII. 24. 5. – 28. 5.Chrenová I., Chrenová III.
VIII.31. 5. – 4. 6.Staré mesto I.
IX. 7. 6. – 11. 6.Staré mesto II.
X. . 14. 6. – 18. 6.Klokočina I, Klokočina II.

Harmonogram I. turnusu:

Dolné Krškany

12. apríl: (križovatky ulíc Cirmánska a Pri mlyne/Biovetská a 1. mája/Nezábudkova a Látečkovej/voľná plocha k bistru HARLEY)
13. apríl: (križovatky Novozámocká a Dvorčanská/Novozámocká a Záborského/Na priehon – parkovisko pred horným cintorínom/Dvorčanská 63)

Horné Krškany

14. apríl: (na začiatku Širokej ulice/Zelená – roh Zlievarenskej ulice/Krškanská – parkovisko pri reštaurácii/na začiatku Brigádnickej ulice/Staromlynská – blízko škôlky/križovatka Zlievarenskej a Pod Katrušou)

Janíkovce

15. apríl: križovatky Slamkovej a Budayho/Hlavnej a Okružnej – Jednota a materská škola/Golianovskej a Rabčekovej
16. apríl: na Hlavnej pred bývalým kultúrnym domom/ Letecká – križovatka Dlhá/Hlavná – konečná MHD

Televízia Nitrička

Forgot Password