Janíkovce: Novú cestu museli opraviť. Boli na nej jamy

Dlhú ulicu v nitrianskej mestskej časti Janíkovce opravovali v krátkej dobe hneď dvakrát. Dôvodom bola prepadnutá vozovka v oblasti kanalizačných šácht.

„Nekvalitná, šlendriánska robota, ktorú odviedli fušeri a neschopní amatéri.“ Takéto a iné nelichotivé vyjadrenia odzneli na adresu zhotoviteľa rekonštrukčných prác na Dlhej ulici v Janíkovcich. Tvrdá kritika však nerezonovala len na sociálnych sieťach, niektorí sťažovatelia našli odvahu a svoje výhrady predniesli verejne. Takýto podnet prišiel aj do našej redakcie.

Najväčším problémom sa stal prepadnutý asfalt okolo kanalizačných poklopov.

Z 38 poklopov bolo až desať chybných. Dlho očakávaná rekonštrukcia teda nepriniesla želané výsledky. Okrem toho, že hlboké jamy ostro kontrastovali s novým asfaltom, priehlbiny uprostred cesty museli vodiči, ktorí nechceli riskovať poškodenie auta, obchádzať v protismere, čím vznikalo zdržanie i rôzne nebezpečné situácie. „My motoristi, ktorí tadiaľ prechádzame, máme z tejto roboty nervy na ruby,“ napísal jeden zo sťažovateľov, pán Alexander. „Prečo, ak vedeli opraviť cestu druhej triedy medzi Vrábľami a Tesárskymi Mlyňanmi slušne, prečo nevedia urobiť aj cesty III. triedy tak isto? Žeby pri cestách III. triedy žili aj ľudia tretej triedy,“ zamýšľal sa Alexander.

Opravy ciest III. triedy v rámci celého územia NSK zazmluvnila a dozoruje spoločnosť v zakladateľskej pôsobnosti NSK – Regionálna správa a údržba ciest Nitra.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) má s ňou uzatvorenú zmluvu na opravy a údržbu ciest II. aj III. triedy. Dobudovanie kanalizačnej siete v Janíkovciach však realizovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť ešte v roku 2012. Stavba bola ukončená v roku 2013 a nebola financovaná z rozpočtu NSK. V súčasnosti sa realizujú stavebné úpravy na základe zmluvy o zvýšení bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020, v rámci ktorých sa opravoval aj predmetný úsek cesty v Janíkovciach. Práce zabezpečovala firma VIAKORP zo Zvolena, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní.

Odfláknutá práca alebo nepredvídateľná závada?

V zmluve so spoločnosťou VIAKORP sa uvádza, že zhotoviteľ zodpovedá za vady len v prípade, ak boli zistené ešte pred odovzdaním stavby alebo vznikli porušením jeho povinností. Čo bolo príčinou zvlnenej vozovky, vedia len samotní majstri. Všetko ale nasvedčuje tomu, že nekvalitnú prácu odviedli práve oni. Miesto toho, aby kanalizačné skruže zdvihli a dali do vodováhy ešte pred pokládkou asfaltového koberca, urobili tak až v rámci opravy prepadnutej vozovky. Kraju sa teda nerovnosti na Dlhej ulici podarilo úspešne vyreklamovať. „Závady na kanalizačných poklopoch v mestskej časti Janíkovce  Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s. evidovala, reklamovala a zhotoviteľ ich musel odstrániť,“ uviedla hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.

V týchto dňoch je asfalt vyrovnaný a cesta upravená, motoristi tak môžu po Dlhej ulici jazdiť plynule a bezpečne. Rekonštrukcia za viac ako 103-tisíc eur je dokončená a cesta plne prejazdná. Kauza povrchne opravenej vozovky v Janíkovciach však otvorila problematiku, v ktorej je stále veľa nezodpovedaného. Okrem otázok o životnosti novej vozovky sa núkajú i ďalšie: Koľko nových cesty treba dodatočne opravovať? Udialo by sa tak aj bez iniciatívy občanov? Ukazuje sa, že práve tá je v takýchto prípadoch kľúčová…

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password