Jaguar Land Rover zvyšuje mzdy výrobných zamestnancoch

Od začiatku novembra automobilka zvyšuje základné tarifné mzdy pre všetky triedy výrobných zamestnancov vo svojom nitrianskom závode.

Mzdy zamestnancov sa zvýšia o sumu 110 eur, informoval riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Igor Franček.

Vzhľadom na desaťpercentný osobný bonus vypočítaný z tarifnej mzdy bude celkové zvýšenie mesačnej mzdy pre všetkých výrobných zamestnancov predstavovať 121 eur. Priemerná mesačná mzda výrobného zamestnanca v automobilke Jaguar Land Rover (JLR) Nitra tak dosiahne 1821 eur.

Zvýšenie miezd bolo podľa slov Frančeka prijaté s cieľom zlepšiť finančnú stabilitu zamestnancov.

Zvýšenie miezd v kombinácii s osobným príplatkom má tiež za cieľ zmierniť dôsledky zdražovania a zachovať pozíciu JLR ako zamestnávateľa s nadpriemerným ohodnotením.

Oznámenie automobilky o zvýšení mzdy výrobných zamestnancov nasleduje po nedávnej ratifikácii kolektívnej zmluvy medzi Jaguar Land Rover Slovakia a Modernými odbormi AIOS JLR, ktorá garantuje zamestnancom JLR Slovakia ohodnotenie vyššie, ako je trhový priemer.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password