Inšpektorát práce z Nitry kontroloval nelegálne zamestnávanie

Bolo zistených viacero podozrení. Celkovo išlo o 18 osôb.

Foto: FB Inšpekcia práce SR

V rámci inšpekcie sa kontrola konala v piatich objektoch. Vykonával ju Inšpektorát práce Nitra spolu s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii.

„Inšpektormi práce bolo počas akcie skontrolovaných 29 fyzických osôb – štátnych príslušníkov Ukrajiny,“ uvádza Inšpekcia práce SR.

Z piatich kontrolovaných objektov boli zistené podozrenia z nelegálneho zamestnávania v štyroch.

Celkovo išlo o 18 osôb.

„Aktuálne prebiehajú ďalšie potrebné procesné úkony za účelom potvrdenia podozrenia z nelegálneho zamestnávania,“ dodala Inšpekcia práce SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password