Inscenácia bábkového divadla sa umiestnila v zlatej stovke

Divadelný ústav skompletizoval zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla. Do stovky najlepších sa dostala aj hra Strach má veľké oči.

zdroj: Divadelný ústav SAV

Bábkové divadlo Nitra ju uviedlo do repertoára v roku 1976, premiéra sa konala 18. februára 1977. O réžiu sa postaral predstaviteľ druhej generácie českej pantomímy Ctibor Turba.

Podľa Jána Hrmu, emeritného herca Starého divadla Karola Spišáka (SDKS), mala hra úspech doma aj v zahraničí. Počas putovania inscenácia navštívila rôzne kúty sveta a vystriedali sa pri nej štyri generácie hercov.

Bohatej medzinárodnej prezentácii pomohla nonverbálnosť inscenácie.

Súčasný herec Roman Valkovič si spomína, že v roku 1976 s hrou navštívili štáty Beneluxu a Nemecko, v 80. rokoch Irak a Indiu, v roku 1989 Turecko a Grécko a medzitým tiež niekoľkokrát Francúzsko.

„Myslím si, že v toľkých krajinách sveta sa dá povedať, že sme mali neuveriteľné úspechy. Všetky tie deti boli tak šťastné, že vôbec vidia niečo pekné,“ vraví Mária Záturová bývala herečka Bábkového a Starého divadla.

Takzvané čierne divadlo bolo inšpirované vlastnými skúsenosťami režiséra Ctibora Turbu.

Pri písaní hry využil vlastné skúsenosti, ktoré čerpal pri výchove svojich detí. Keďže aj ich trápil strach z tmy, prostredníctvom hry chcel deti tohto strachu zbaviť. Technika čierneho divadla je podľa slov Romana Valkoviča náročný tým, že herci majú väčší problém sa na javisku zorientovať. Riaditeľ SDKS Martin Kusenda dodáva, že dôležitá je aj koncentrácia.

Hlavná postava pútnika, ktorého pôvodne stvárňoval Ján Kožuch, neskôr Július Jenis, sa stretáva s bábkou myšiakom, ktoré vodia úplne zakrytí herci.

Viac sa dozviete aj v reportáži Televízie Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password