Nitrianske divadlo a univerzita získali ocenenia za environmentálne projekty

Ocenení získali trofej v podobe fragmentu dreveného kruhu a odmenu 10-tisíc eur na podporu ďalších aktivít.

foto ilustračná: unsplash.com

Úspech iscenácie Divadla Andreja Bagara Kým nastane ticho vychádza z prepojenia umenia a témy životného prostredia

„Hra umeleckým spôsobom spracováva ochranu slovenských lesov, čo bolo podľa porotcov veľké plus. Ocenili tiež spôsob, akým inscenácia formou interaktívnych inštalácií a pokusov približuje ekológiu mladým ľuďom i to, že sa ako kultúrna inštitúcia takýmto témam venujeme,“ uviedla autorka hry Slavka Civáňová.

Cenu Atlas 2022 v kategórii Osveta udelila Divadlu Andreja Bagara Nadácia VÚB.

Divadlo ocenenie vníma ako významný impulz k ďalším aktivitám. Podľa slov Slavky Civáňovej je reakcia odbornej verejnosti pre tvorcov iscenácie cťou a zároveň možnosťou inšpirovať aj iné kultúrne inštitúcie. „Budeme hľadať ďalšie možnosti ako sprostredkovať myšlienky ochrany prírody mladým ľuďom a našim divákom. Chceme tiež ďalej rozvíjať líniu environmentálnej zodpovednosti, ku ktorej sa naše divadlo hlási,“ dodala Slavka Civáňová.

Cenu získala tiež fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) za projekt o negatívnom vplyve klimatických zmien

V sekcii Osveta – Environmentálne povedomie a vzdelávanie – zvíťazil projekt Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre s názvom Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy.

Za zložitým názvom projektu sa skrývajú najnápadnejšie prejavy klimatických zmien, ktorými je napríklad globálne otepľovanie, prinášajúce so sebou celý rad negatívnych dôsledkov – vlny horúčav, prívalové dažde, povodne, výrazné a predlžujúce sa obdobia sucha. Tieto prejavy pociťuje aj Slovensko, environmentálna výchova u nás však podľa SPU nie je dostatočná.

Prostredníctvom projektu tak podporili výchovu, vzdelávanie a osvetu v oblasti ochrany životného prostredia. „Nevyhnutnosťou je teda poskytnúť a šíriť odborné informácie v praktickej podobe jednotlivým cieľovým skupinám, mladým ľuďom, ktorí v budúcnosti budú robiť dôležité rozhodnutia, s využitím čo najširšej odbornej platformy,“ uviedla univerzita.

Televízia Nitrička

Forgot Password