Informatici z nitrianskej UKF uspeli v grantovej výzve

Projekt chce prepojiť vybrané oblasti štúdia aplikovanej informatiky s IT organizáciami z nitrianskeho regiónu.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zaznamenala ďalší úspech. Katedra informatiky na Fakulte prírodných vied UKF uspela v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu organizovanej občianskym združením eTeacher, ktorého hlavným cieľom je vytvárať priestor pre stretnutia a diskusiu s učiteľmi na všetkých typoch škôl – od základných až po univerzity a umožniť tak prechod osobných i odborných skúseností od špecialistov smerom k žiakom i verejnosti.

Katedra informatiky získala za projekt Softvérové procesy v priemyselnej praxi sumu 7 000 eur.

„Značná časť grantu bude použitá na nákup prístrojov a zariadení do novovznikajúceho PLC laboratória, kde sa študenti zoznámia s problematikou konštruovania a programovania priemyselných zariadení,“ informoval Ján Skalka z Katedry informatiky FPV UKF.
Cieľom úspešného projektu je prepojiť vybrané oblasti štúdia aplikovanej informatiky s regionálnymi organizáciami pracujúcimi v oblasti IT a prispieť tak k uspokojeniu požiadaviek zamestnávateľov prostredníctvom výchovy a prípravy vysokošpecializovaných odborníkov v oblastiach, kde ich nedostatok cítiť najviac. Podľa Skalku ide najmä o potrebu pokrytia trojice odvetví vo vývoji podnikových aplikácií v moderných vývojových frameworkoch, vo vývoji aplikácií pre priemyselné/PLC počítače a vo vývoji modulov pre úlohy dátovej analýzy.

Súčasťou projektu je i výskum efektívnosti prípravy IT špecialistov.

Jeho výsledky by mali byť publikované na medzinárodnej úrovni. Zodpovedným riešiteľom projektu je Jozef Kapusta z Katedry informatiky na nitrianskej UKF.

Foto: ilustračné/unsplash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password