III. online expozícia Nitrianskej galérie o Psíčkovi a mačičke

Už po tretíkrát sa milovníkom surrealizmu predstaví online expozícia, ktorá vychádza z hravosti a nezlúčiteľnosti, s ktorými sa stretávame v bežnom živote.

K myšlienke online prezentácie priviedla tvorcov najmä pandemická situácia. Online priestor ponúka veľa možností na prezentáciu, zviditeľnenie či zhodnotenie predmetov, ktoré sa nachádzajú v depozitároch verejnej zbierky umenia Nitrianskej galérie.

Zdroj: nitrianskagaleria.sk

„Spôsob Čapkovho myslenia a rôzne inotaje rozprávky nás priviedli k asociatívnemu parafrázovaniu tohto príbehu za pomoci vybraných diel od Karola Barona a Ladislava Gudernu, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Nitrianskej galérie,“ predstavila expozíciu Nitrianska galéria.

Hlavní hrdinovia – Psíček a mačička žijú vo vymyslenej krajine a zažívajú rôzne zápletky a situácie s rôznymi fantastickými bytosťami Karola Barona a Ladislava Gudernu. V expozícii sa deň zamieňa s nocou, z mačičky sa razom stáva psíček a naopak. Potravou pre nich sú farebné vznášajúce sa cukríky, ktoré reagujú na dotyk online návštevníka.

Táto online výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca Ladislava Gudernu a je založená na slobodných a tvorivých predstavách umelcov či návštevníkov.

„O psíčkovi a mačičke“ je pokusom zaktivizovať myslenie jej návštevníka. Prebudiť myšlienky, senzitivitu, sebareflexiu či rôzne emócie. Nie je len vybudovanou ilúziou imaginárneho surrealistického príbehu z rozprávky. Expozícia je preťatá prácou tvorcov, ktorí vedeli, že rozmanitosť krásy života je postavená väčšinou na nie jednoduchých riešeniach,“ vyjadrili sa tvorcovia.

Ak ste ešte nenavštívili takýto typ expozície, môžete tak urobiť z pohodlia vášho domova.

Televízia Nitrička

Forgot Password