Ide to aj bez modrín, na tele aj na duši

Systém ochrany detí a obetí domáceho násilia na Slovensku má viaceré nedostatky. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. , ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto spúšťa projekt Bez modrín.

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i  študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. 

Násilie páchané na zraniteľných skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát. Významnou súčasťou projektu je tak i analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí a organizácia okrúhlych stolov v témach porušovania ľudských práv a systému účinnej ochrany so zástupcami organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, spolu so zástupcami štátnej správy s cieľom zmeny legislatívy a nastavenia funkčného systému.

Podcastový magazín pre odbornú aj laickú verejnosť

Od januára 2021 bude s dvojtýždňovou periodicitou vychádzať špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmeny je aj verejnosť. Podcast bude slúžiť ako na informovanie, tak aj ako účinný nástroj vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme, čo môže mať ideálne za následok potrebnú zmenu postojov.

V dvadsiatich epizódach priblíži podcast tému násilia verejnosti z každej strany – od základných pojmov, cez vplyv kultúry či prostredia až po konkrétne prípady a možnosti efektívnej pomoci.

O organizácii

Centrum Slniečko, n. o. sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

O projekte

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Foto: Archív Centrum Slniečko, n. o.

Ja nemám prácu, ja mám poslanie (dokument o 20 rokov Centra Slniečko)

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password