Hygienici opäť kontrolujú predajcov zmrzliny. Pri kontrole zistili rovnaké pochybenia

Na bezpečnosť obľúbenej letnej pochúťky aj toto leto dohliadajú hygienici.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva každoročne kontrolujú prevádzky, ktoré počas leta ponúkajú klasickú zmrzlinu do kornútikov. Úrad sídliaci v Nitre sleduje prevádzky v nitrianskom, šalianskom a zlatomoraveckom okrese.

Tento rok zatiaľ vykonali 48 kontrol, z toho 17 prevádzok sa nachádza v Nitre.

Nedostatky našli najmä v prevádzkovej hygiene a manipulácii so zmrzlinou. Uložené blokové pokuty dosiahli sumu 1400 eur. Zistené boli rovnaké pochybenia. „Boli to nedostatky na úseku hygieny procesu výroby,“ informovala Darina Pintová, vedúca Oddelenia hygieny výživy RÚVZ Nitra, podľa ktorej sa našli aj nevyhovujúce vzorky.

Nedostatky boli odstránené počas kontroly alebo po nej. Nešlo však o tak závažné chyby, aby museli niektorú z kontrolovaných prevádzok zatvoriť. Neboli zistené ani žiadne poškodenia zdravia po konzumácii zmrzliny.

Viac v reportáži.

Televízia Nitrička

Forgot Password