Hygienici kontrolujú adventné trhy

K predvianočnému obdobiu návšteva adventných trhov nepochybne patrí. Zo všetkých stánkov rozvoniavajú sladké aj slané dobroty, ktorým je niekedy ťažké odolať. Okrem rizika pribúdajúcej hmotnosti si pri návšteve trhov treba dávať pozor aj na hygienický stav ponúkaných jedál, nápojov a samotných stánkov.

Zdroj foto: unsplash.com

Kontrolu hygieny už niekoľko dní vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Hygienici na trhoch „preverujú pôvod surovín a potravín, z ktorých sa pokrmy pripravujú a dátum ich spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti. Pozornosť venujú aj hygienickej úrovni skladovania  hotových pokrmov, ich príprave a podávaniu a kontrolujú prevádzkovú hygienu zariadení,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ponúkané pokrmy by mali prikryté ochrannou vrstvou. Osobám, ktoré s potravinami v stánkoch manipulujú by nemali chýbať rukavice a pokrývka hlavy. Ako zákazník by ste pred kúpou tovaru mali venovať pozornosť čistote pracovných dosiek či kuchynských pomôcok. „Ide o určité ,záchytné bodyʽ, vďaka ktorým sa cez výdajné okienko možno narýchlo presvedčiť, či pracovníci stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov dodržiavajú základný hygienický štandard,“ upozorňuje ÚVZSR.

Podľa úradu je nedostatkov z roka na rok menej. K ich náprave príde často ešte počas kontroly.

„Stánky na vianočných trhoch prevádzkovateľom nielen skontrolujeme, každoročne ich tiež usmerňujeme a upozorňujeme na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy. Radi by sme aj tento rok požiadali prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol. Bez pochýb sa totiž zhodneme, že ochrana zdravia obyvateľov je na prvom mieste,“ uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Foto ilustračné (zdroj: unsplash,com)

Oddelenie hygieny výživy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre kontroluje okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Odborní pracovníci sledujú aj teploty chladiacich, mraziacich zariadení, tepelných výdajných pultov, prípadne odoberajú vzorky pripravovaných pokrmov na mikrobiologickú laboratórnu kontrolu. „Výsledky mimoriadnych kontrol budú verejnosti známe pred vianočnými prázdninami, opatrenia na odstránenie možných nedostatkov budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení,“ informuje ÚVZSR.

Počas minuloročných vianočných trhov sa zistili nedostatky celkovo v 33 prevádzakch v 7 krajoch, s výnimkou Nitrianskeho.

Tento rok bolo zatiaľ v nitrianskom regióne vykonaných 6 pracovníkmi 16 kontrol. V prevažnej väčšine stánkov neboli zistené nedostatky. „V jednej prevádzke z dôvodu nezabezpečenia legislatívnych požiadaviek  pri výrobe a  manipulácii s pokrmami  bol na základe laboratórnych výsledkov zistený prekročený limit koliformných baktérií v 1 vzorke hotových pokrmov. Bola uložená  bloková pokuta vo výške 60 eur,“ informovala Darina Pintová, vedúca Oddelenia hygieny výživy RÚVZ Nitra. Okrem trhov na námestiach môžu byť na základe oznámení podujatia kontrolované aj iné miesta. Napríklad už najbližší víkend nás čakajú vianočné trhy v Starom divadle Karola Spišáka či na Nitrianskom hrade.

„V prípade zistenia nedostatkov, ktoré vedú k zdravotným problémom môžu návštevníci kontaktovať miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodáva Darina Pintová. Regionálny úrad pre okres Nitra sídli na Štefánikovej ulici 58.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password