Hygienici kontrolovali kvalitu vody v nitrianskych prameňoch

Voda z prameňov na území Nitry nie je pitná dlhodobo. O ich kvalite majú informovať tabule v okolí.

foto ilustračná (pixabay.com)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou urobil kontrolu prameňov na území Nitry. Zamestnankyňa úradu vykonala odbery vzoriek vody na území Zobor koncom apríla 2021. Ide o Svoradov prameň, prameň Šindolka a prameň na Pivonkovej ulici.

V prameňoch sa našli takzvané koliformné baktérie a arzén.

Laboratórne výsledky ukázali, že vzorky vody zo Svoradovho prameňa a prameňa na Pivonkovej ulici nevyhovujú požiadavkám na kvalitu pitnej vody „pre prekročenie limitu v mikrobiologickom 
ukazovateli koliformné baktérie,“
uvádza RÚVZ.

Prameň Šindolka nevyhovoval požiadavkám vyhlášky ministerstva zdravotníctva na kvalitu pitnej vody z dôvodu prekročenia limitu v chemickom ukazovateli. Dôvodom bol arzén.

„Vzorka vody z Puškinovho prameňa nebola odobratá z dôvodu nulovej výdatnosti,“ informuje úrad. Nie je teda overená jeho kvalita.

Voda v nitrianskych prameňoch nie je pitná už dlhodobo. Podobné výsledky z laboratória ukázali aj minuloročné kontroly. Vzhľadom na to, že Zobor je turistickou oblasťou, ktorá je vo veľkej miere obyvateľmi využívaná na turistiku, dá sa predpokladať, že dochádza k znečisťovaniu a zhoršovaniu kvality vody v prameňoch hlavne ich nedisciplinovanosťou, upozornila vtedy Mária Kraváriková, vedúca oddelenia Hygieny životného prostredia.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password