Hokejový klub HK Nitra neskončí na ulici

Návrh o prenájme medzi Mestom Nitra a Službytom Nitra bol pre HK Nitra dnes na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválený.

Odhlasovaná bola druhá alternatíva Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke priestorov Zimného štadióna za podmienok, ktoré sľubujú poskytnutie priestorov na 4 roky. Príkazca, ktorým je Mesto Nitra a Službyt Nitra, zabezpečí úhradu energií a prispeje na prevádzku štadióna sumou 150 000 EUR.

„Príspevok 150 tisíc EUR na prevádzku hokejového štadióna bude pokrývať okrem HK Nitra aj 13 mládežníckych klubov vrátane krasokorčuliarov a klubu Philosophers Nitra,“ informuje radnica.

Novinkou, ktorá vyplýva zo schválenia tohto návrhu, bude právo mesta Nitry nazerať do finančníctva hokejového klubu, a to z dôvodov podozrenia, akým spôsobom sa nakladalo s financiami.

Príklad podozrivého hospodárenia s príspevkami na mládežnícke hokejové tímy zaznel aj na rokovaní, kedy poslanec Pavol Obertáš prečítal anonymný list zaslaný nespokojnými rodičmi mladých hokejistov: „Minulé roky sme platili členské niektorým trénerom nitrianskej hokejovej mládeže do ruky, teda nie na účet, lebo nám bolo povedané, že to tak chce vedenie. Preto sa pýtame, či sa nejdená o čierne peniaze, vzhľadom na to, že sme nedostali žiadne potvrdenie o zaplatení,“ píše sa okrem iného v liste.

poslanec Pavol Obertáš číta anonym

Hokejový klub bude po novom musieť zverejňovať ročný prehľad zo získaných financií z prenájmov priestorov a plôch na zimnom štadióne aj vedľajšej ľadovej ploche a dokladať účely ich použitia. Ľadová plocha sa bude poskytovať v rámci verejného rozpisu mládežníckemu hokeju, krasokorčuliarom, klubu Philosophers, ostatným športom bezplatne.

Mesto Nitra vydalo vyjadrenie, ktoré tvrdí, že zmeny majú podporiť športovanie detí a mládeže.

„Touto zmluvou ukazujeme, ako nastaviť pravidlá aj pre ďalšie športové kluby,” dodáva Daniel Balko.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password