Hlavný program festivalu Divadelná Nitra navštívilo 2450 divákov

Návštevníci medzinárodného festivalu si pozreli 12 inscenácií.

elkovo v nich účinkovalo 52 divadelníkov zo Slovenska, z Belgicka a Ukrajiny.

„Ich diela priniesli odozvy ekologických tém, vojny a ľudských osudov v nej, odozvy osamelosti, vylúčenosti, ale aj porozumenia a dôvery,“ informovali organizátori festivalu.

Ako pripomenuli, v poradí 32. ročník Divadelnej Nitry sa konal od 22. do 27. septembra. Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program, ktorý ponúkol divadelné predstavenia pre deti, výtvarné a hudobné workshopy, aktivity v sekcii Festival deťom, integračný projekt Darujem ti tulipán a projekt Black Box. „Jeho súčasťou boli divadelné predstavenia študentov umeleckých škôl a mladých súborov z rôznych miest Slovenska v sekcii Divadlo mladých, koncerty rôznych žánrov, Tančiareň Svet, komunitné podujatia akcia KníhKupecká ulica či minifestival Malá Ukrajina. „Predstavilo sa 112 účinkujúcich na 22 inšpiratívnych podujatiach pre takmer 1160 divákov,“ doplnili organizátori z Asociácie Divadelná Nitra.

Festival okrem toho ponúkol aj pracovné podujatia pre profesionálov z oblasti divadla a kultúry.

Na moderovaných diskusiách s tvorcami po predstaveniach, debatách o aktuálnych spoločenských témach či odborných diskusiách sa zúčastnilo takmer 500 ľudí.

„Medzinárodný rozmer festivalu umocnila aj prítomnosť 11 mladých divadelných kritikov zo siedmich krajín strednej a východnej Európy, ktorých doplnili dvaja zahraniční lektori a reprezentanti zahraničných partnerov v rámci projektu V4@Theatre Critics Residency,“ dodali organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password