Hlavnú cenu tohtoročnej výstavy AMFO získala nitrianska rodáčka Michaela Prablesková

Súčasťou súťaže je výstava fotografií, ktorá sa po štvrtýkrát uskutočňuje v Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre.

Foto: Michaela Prablesková

Hlavnú cenu tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO získala Michaela Prablesková. „Celoštátna výstava AMFO je nainštalovaná v priestoroch KOS a je dostupná aj online. Usilovali sme sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozšíriť katalóg a zverejniť celú výstavnú kolekciu, nielen, ako to býva zvykom, ocenené práce,“ povedala Daniela Gundová, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre.

Výstava v KOS potrvá do 19. novembra.

AMFO je celoštátna postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Do tohtoročného 48. ročníka súťaže sa zapojili amatérski fotografi zo Slovenska, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. Hodnotení boli zvlášť v čiernobielej a zvlášť vo farebnej fotografii. Osobitnú kategóriu tvorila multimediálna prezentácia fotografií a kategória cykly a seriály. Do celoštátneho kola sa prebojovalo 210 autorov so 441 fotografiami a šiestimi multimediálnymi prezentáciami zo všetkých krajov Slovenska.

Odborná porota udelila 51 ocenení, z toho 22 cien, 28 čestných uznaní a jednu hlavnú cenu.

Podľa predsedníčky odbornej poroty Petry Cepkovej priniesla súťaž zaujímavé, kreatívne fotografické diela. Člen poroty Jozef Sedlák skonštatoval, že autori prezentovali esteticky aj technicky ustálené kolekcie fotografií. Dominantnými boli klasické žánre portrétu, krajiny, makrofotografie zvierat, hmyzu či umeleckej experimentálnej fotografie s prvkami digitálnej montáže.

Foto: Michaela Prablesková

Televízia Nitrička

Forgot Password