Hlasovali ste už za nového maskota krajskej knižnice? Vyrobia ho aj v podobe bábky

Hlasovať je možné online a osobne do konca januára.

Krajská knižnica Karola Kmeťka koncom minulého roka oslávila storočnicu. Pri tejto príležitosti zároveň začala hľadať nového maskota. Návrhy mohol do 31. decembra 2022 zaslať každý, kto má výtvarné a kreatívne cítenie.

Zo zaslaných námetov najprv verejnosť vyberie desať najlepších.

Hlasovať je možné buď online – komentárom pod príspevkom na facebookovej stránke knižnice, alebo osobne v knižnici do konca januára. „10 obrázkov s najvyšším počtom hlasov postúpi do „finále“, z ktorého odborná porota vyberie jedného víťazného maskota,“ informuje knižnica. Do komentára stačí napísať číslo obrázka.

Víťazného maskota dajú vyrobiť ako bábku.

Vybraný maskot bude ako obrázok súčasťou plagátov a oznamov. Zároveň bude vyrobený aj ako bábka, ktorá bude na všetkých akciách a podujatiach.

Televízia Nitrička

Forgot Password