Gymnazisti vytvorili fotografie národných parkov, výstava je pre verejnosť sprístupnená na mestskom úrade

Projekt Erasmus+ „Aj na TEBE záleží“ síce skomplikovala pandémia, no učitelia a žiaci sa nakoniec s partnermi vo Fínsku a Lotyšsku stretli na jar 2022.

Do 11. augusta je možné vo vstupných priestoroch nitrianskej radnice vzhliadnuť výstavu fotografií fínskych, lotyšských a slovenských národných parkov, ktoré vznikli v rámci projektu „YOU MATTER“ alebo „Aj na TEBE záleží“. Všetky sú autentické a vytvorili ich žiaci Gymnázia na Golianovej Samuel Polakovič, Jakub Remeň, Jasmína Miťková a Alex Sklenár.

Témou projektu bola ochrana životného prostredia so zameraním na národné parky.

„Projekt sme začali realizovať ešte v roku 2019 v spolupráci so školami vo Fínsku, Lotyšsku a Taliansku. V pláne sme mali navštíviť chránené územia v každej z našich partnerských krajín a diskutovať o rozdieloch v ich ochrane a využití,“ hovorí Katarína Kettmannová, koordinátorka projektov Erasmus+.

Plány im však na určitý čas pozastavila pandémia, počas ktorej pripravili pre žiakov zapojených do projektu aspoň online stretnutie. Na ňom sa venovali témam ako bezodpadová domácnosť alebo ako tráviť voľný čas v prírode počas pandémie.

„Aj počas toho obdobia sme videli, že národné parky nám umožňujú tráviť krásne chvíle v prírode, preto si myslíme, že ich ochrana je nevyhnutná a veľmi dôležitá pre všetkých ľudí,“ vysvetľuje K. Kettmannová.

Medzinárodné stretnutia nakoniec zrealizovali až na jar a v lete 2022.

„O to viac sme si ich užili a príležitosť stretnúť našich projektových partnerov osobne bola pre žiakov aj nás, učiteľov, viac než výnimočná. Z nášho projektu časom síce vystúpilo Taliansko, ale národné parky vo Fínsku a Lotyšsku nám túto stratu takmer vynahradilo. Počas návštev partnerských krajín vznikli fotografie, ktoré môžete vidieť na tejto výstave,“ uzatvára K. Kettmannová.

Fotografie budú po skončení inštalácie na Mestskom úrade v Nitre vystavené na Gymnáziu Golianova 68 a tiež v partnerských školách vo Fínsku a Lotyšsku.

Foto: FB Mesto Nitra

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password