Germáni a ich kultúra v Ponitrianskom múzeu

Výstava dokumentuje dobu pred príchodom Slovanov na naše územie Ponitria. Zameriava sa na dôležitú archeologickú lokalitu v Nitre-Párovských Hájoch, v údolí Valy-Dolina.

Výskum náleziska začal výstavbou viacerých plynovodov v rokoch 1985 – 1986 a 1994 – 1995. Spolu sa preskúmalo viac ako 200 objektov z rôznych období včasnej doby dejinnej a stredoveku. Na tomto mieste existovala väčšia osada, ktorú obývali Germáni už v dobe rímskej, od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. Objavená bola archeológmi Karolom Pietom a Matejom Ruttkayom z Archeologického ústavu SAV.

Prebiehajúca výstava v Ponitrianskom múzeu potrvá až do 31. 12. 2021.

Na celom území, najmä na juhozápade Slovenska sa nachádzal i luxusný hrnčiarsky tovar – kolkovaná keramika, sklené nádoby, ale aj rôzne ozdoby, šperky, nástroje a úžitkové predmety, ktoré boli dovezené z rímskych provincií. Tak isto vtedajší obyvatelia používali rôzne bronzové a železné spony, náhrdelníky zo sklených korálikov, ozdobné kostené ihlice, ktoré slúžili ženám na úpravu vlasov.

Na ploche 3 500 m² archeológovia preskúmali 90 objektov, ktoré zahŕňali rôzne obydlia, výrobné objekty či hospodárske stavby.

„Bežnou súčasťou výstroja boli kožené opasky, z ktorých sa najčastejšie zachovali pracky a rôzne typy kovaní. Dôležitým predmetom dennej potreby bol železný nôž a vo výbave ženských hrobov sa stretávame s ihlami na šitie či kostenými ihelníkmi,“ informovalo múzeum na svojej stránke.

Osada v Nitre fungovala nepretržite od polovice 3.  do polovice 5. storočia a po odchode germánskych kmeňov zostala niekoľko storočí neobývaná. Opätovne ju osídlili až Slovania v 9. storočí.

Televízia Nitrička

Forgot Password