Georadar skúma podložie pod Hlavným námestím

Nové Zámky sa uchádzajú o dotáciu, ktorá zahŕňa aj výsadbu zelene na námestí a v parku.

zdroj: novezamky.sk

Mesto Nové Zámky si nechalo preskúmať podložie pod Hlavným námestím. Dva prístroje, ktoré pomocou radarových vĺn mapujú obsah pod povrchom zeme, skenujú vrstvy pod betónovou plochou. Výsledkom bude snímka s bočným prierezom podložia, informovalo vedenie mesta.

„Na Hlavnom námestí chceme vysadiť zeleň do mobilných kvetináčov aj do zeme. Aby sme získali predstavu, čo sa pod povrchom námestia nachádza, objednali sme geofyzikálny prieskum podložia námestia pomocou georadaru,“ potvrdila samospráva.

Radnica sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste. Projekt okrem iného zahŕňa výsadbu zelene na Hlavnom námestí a v parku Hliník. Celkové náklady na zeleň majú presiahnuť sumu 46.000 eur. V prípade získania dotácie by sa mesto na financovaní projektu podieľalo piatimi percentami z celkových nákladov.

Televízia Nitrička

Forgot Password