Folklór – súčasť slovenskej identity

Výstava Nitrianskej galérie ponúkne návštevníkom iný pohľad na folklór pomocou diel slovenských autorov 20. a 21. storočia.

Z historického pohľadu je folklór neoddeliteľnou súčasťou slovenskej identity. Spája sa najmä so životným štýlom na dedine, s tradíciami, porekadlami či prísloviami. Výstava však ponúkne nový pohľad na toto kultúrne dedičstvo a fenomén folklóru bude zastúpený vo viacerých významových rovinách.

Poukáže predovšetkým na zakódované stereotypné uvažovanie o svete, spoločnosti a postavení ženy a muža v ňom. A to najmä konštatujúcimi, provokatívnymi, ale aj vtipnými reflexiami umelcov prostredníctvom širokého spektra médií. Na strane druhej sa v súčasnosti začína hovoriť o tzv. novom folklóre, ktorý je hodnotený skôr pozitívne a súvisí s návratom k prírode, vidieku, k jednoduchosti, blízkosti ľudí , akejsi „človečiny“ ako opozícia voči neosobnému rušnému mestskému životu.“ vyjadrila sa kurátorka výstavy, Barbora Geržová.

Výstava potrvá od 30. septembra do 5. decembra v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie.

Podstata výstavy FOLK-LORE spočíva na kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí vo svojej tvorbe reagujú na špecifický fenomén – foklór.

Na výstave sú prezentované diela, ktoré pochádzajú zo zbierok Nitrianskej galérie, Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Mestskej galérie v Rimavskej Sobote a mnohých ďalších.

Od dnešného dňa sa však menia opatrenia aj v Nitrianskej galérii a bude potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické štandardy, ako 2 metrový odstup, dezinfekcia a respirátor. Pri hromadných a sprievodných podujatiach platí režim OTP – očkovaní, testovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19.

Televízia Nitrička

Forgot Password