Fľaše trpezlivosti v Ponitrianskom múzeu

Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje spoločnú autorskú výstava troch slovenských umelcov, ktorí vytvárajú miniatúrne kompozície vo vnútri fliaš. Expozícia bude v múzeu sprístupnená od 15. októbra do 31. decembra.

Vystavené diela vznikli technikou vkladania a dotvárania kompozície v obmedzenom priestore fľaše. „Jej počiatky sa datujú od prvej polovice 18. storočia. Jej charakteristickým znakom je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú jej autor podľa vopred premysleného plánu trpezlivo vytvára vo vnútri fľaše cez jej hrdlo. Fľaše trpezlivosti sa vyznačujú žánrovou rôznorodosťou. K tematicky najvýznamnejším patria bezpochyby modely baní, modely lodí a sakrálna tematika,“ uviedla Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.
Ako pripomenula, výstava vznikla v Pohronskom múzeu v Novej Bani a prešla vo viacerých obmenách už niekoľkými múzeami na Slovensku aj v zahraničí. „Prezentuje diela troch autorov: Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Nezvyčajné na tejto trojici tvorcov je to, že sú v širšom príbuzenskom vzťahu a svoje remeselné zručnosti a znalosti si vzájomne vymieňajú a odovzdávajú z pokolenia na pokolenie,“ dodala Zuzana Vilčeková.

Televízia Nitrička

Forgot Password