Filatelistická výstava predstaví pôsobenie solúnskych bratov na území Slovenska

Od 4. júla sa v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre ustutoční výstava Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky Jozefa Gála a Milana Šajglíka.

Štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda si každoročne pripomíname výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863, ktorí prišli šíriť kresťanstvo, kultúru a vzdelanie. Po stáročiach patria k významným postavám našej ale aj európskej kultúry, politiky a diplomacie. Pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre výstavu Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky Jozefa Gála a Milana Šajgalíka.

Históriu kresťanstva na našom území a misiu solúnskych bratov predstaví Ponitrianske múzeum v Nitre prostredníctvom novej expozpozície.

Poštové známky a filatelistické dokumenty doplnené odbornými textami pútavým spôsobom približujú spôsob života a činnosť solúnskych bratov, vytvorenie prvého slovanského písma hlaholiky, položenia základov vzdelanosti zakladaním škôl, šírenie kresťanstva i politickú situáciu na území Slovenska, ale i vo svete,“ uviedla Ľubica Packová – Zahradárová, PR manažérka.

Filatelistická zbierka, ktorú vytvoril Milan Šajgalík, rozpráva príbeh o postavení prvého slovenského kostola na území Slovenska kniežaťom Pribinom, o kráľovi Svätoplukovi a Veľkomoravskej ríši, kresťanstve, dejinách nitrianskeho biskupstva, ale aj iných významných udalostiach a osobnostiach.

4. júla sa konala aj vedecká konferencia, ktorú otvoril predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, s názvom Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína – Cyrila. Konferencie sa zúčastnili poslanec Národnej rady SR Marián Kéry, Nitriansky diecézny biskup mons. Viliam Judák, rektor UKF v Nitre Libor Vozár a v zastúpení mesta Nitry Dagmar Bojdová vedúca odboru kultúry Mestského úradu v Nitre ako aj ďalší ctení hostia. Ján Lukačka nám priblížil Detstvo a roky dospievania Konštantína – Cyrila. Ľubomír Kralčák vo svojej prednáške vysvetlil pôvod hlaholiky, ktorú zostavil Konštantín Filozof pred misijnou cestou na Veľkú Moravu, ktorej vznik sa kladie do 1. polovice 10. storočia. Priblížil aj svedectvo mnícha Chrabra a svedectvo Konštantína životopisca a uviedol odkiaľ čerpal Konštantín inšpiráciu.

Výstava Poštové známky a pečiatky je slávnostne otvorená od 4. júla 2019 a potrvá do 1. septembra 2019 a svojim pútavým spôsobom vás vtiahne do známych i menej známych faktov z dejín Nitry a jej histórie.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password