Fašiangový sprievod v Nitre obohatili aj študenti UKF

Vysokoškoláci ho spestrili originálnou kolekciou fašiangových figúr, masiek a kostýmov.

Nitrianska pešia zóna ožila 18. februára tradičným fašiangovým sprievodom, ktorý sa ani tento rok nezaobišiel bez študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„V sprievode sa predstavili študentky a študenti z Oddelenia kulturológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, zo Študentského divadla VYDI, ako aj ďalších katedier a ústavov z viacerých fakúlt univerzity. Dovedna ich bolo až tridsaťpäť, vrátane mnohých zo zahraničia,“ uviedol pedagóg Miroslav Ballay.

Nitrianske fašiangy zažiarili študentským entuziazmom a pestrou kolekciou rozmanitosti: rómskej, balkánskej, tradičnej slovenskej.

Autorom konceptu celkového dizajnového šatu fašiangových masiek bol študent kulturológie Pavol Baumgartner spolu s ďalšími talentovanými spolužiakmi z viacerých študijných programov.

„Študenti prezentovali najmä pozoruhodné typy zoomorfných a antropomorfných masiek, ktoré sú neodmysliteľne späté s obradovými hrami kalendárového cyklu. Ich niekoľkomesačné kolektívne dielo odrážalo tímovú zohratosť a spoluprácu,“ dodal Miroslav Ballay.

Televízia Nitrička

Forgot Password