Fakultná nemocnica sa teší novému projektu

Termín realizácie projektu prebieha od júla 2019 a trvať bude až do júna 2021. Oprávnené výdavky sú 17 121 976,28 eur.

Predmetom realizácie tohto projektu je úplná modernizácia prístrojového zariadenia Fakultnej nemocnice v Nitre s cieľom zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Projekt bude uskutočňovaný jednou hlavnou aktivitou. „Harmonogram realizácie hlavnej aktivity a celého projektu bol stanovený na 24 mesiacov,“ píše sa na stránke FN v Nitre.

Prvoradým cieľom projektu je zvyšovať kvalitu, dostupnosť a efektívnosť akútnej zdravotnej starostlivosti a podpora zdravia pre každú skupinu občanov. Uskutočňovaním aktivity tak príde k obstaraniu zdravotníckej techniky, ktorá bude zúžitkovaná pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach nemocnice. „Najvýznamnejšou obnovou technologického vybavenia prejdú kliniky a oddelenia: Centrálne operačné sály, KAIM, Chirurgické kliniky a Interná klinka,“ znie vyjadrenie na stránke. V malom rozsahu sa modernizácia bude týkať aj Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Kardiologického oddelenia, Urologického oddelenia, Kliniky otorinolaryngológie, Kliniky novorodencov, detí a dorastu, Oddelenia cievnej chirurgie, Neurologickej kliniky a Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie.

Ďalej na stránke píšu, že naplnenie merateľného ukazovateľa podmieňujú tiež plnením čiastkových cieľov, ktoré budú docielené realizáciou projektu:

  • Zväčšenie obložnosti lôžok
  • Zníženie doby hospitalizácie
  • Udržiavanie kladného hospodárskeho výsledku nemocnice a kladnej EBIDTA
  • Zmenšenie doby diagnostiky akútnych pacientov
  • Zlepšovanie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami

Aktivity projektu:

Merateľné ukazovatele projektu:

zdroj: www.fnnitra.sk

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password