Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila svoje dvere pre záujemcov o štúdium

Uvažujete nad štúdiom na vysokej škole? Zaujíma vás príroda, máte umelecké cítenie a technické zručnosti? Počuli ste už o FZKI?

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vznikla ešte v roku 1995. Je jediná svojho druhu na Slovensku. V budúcom roku otvorí 4 akreditované študíjné programy.

Veľká časť štúdia je zameraná na praktické zručnosti. Študenti krajinnej a záhradnej architektúry napríklad už počas svojho štúdia navrhujú parkové objekty, záhrady či priestory pre mestskú zeleň.

„Bakalárske štúdium je u nás 4-ročné narozdiel od väčšiny študijných programov. Vyučujeme veľa tvorivých predmetov, čiže študenti sa učia kresliť, navrhovať, komponovať priestor. Majú rôzne ateliérové predmety. Už začínajú na bakalárskom stupni navrhovať záhrady, menšie parky. Na inžinierskom stupni štúdia majú komplexnejšie, väčšie ateliéry a tie sa venujú verejným priestorom, vyhradeným priestorom. Tam sa navrhujú väčšie parkové objekty či námestia,” hovorí vysokoškolský pedagóg Attila Tóth.

Ďalší deň otvorených dverí sa uskutoční 17.3. 2020

Pre bližšie informácie si pozrite reportáž TV Nitrička TU.

Televízia Nitrička

Forgot Password