Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF darovala počítače pre študentov z chudobných rodín

Predčasný vianočný darček prišiel práve vhod. Pandémia ovplyvnila mnohé životy, vďaka milému gestu budú niektoré z nich o niečo ľahšie.

„Pracujem v mimovládnej organizácii, ktorá sa venuje podpore vzdelávania stredoškolákov a vysokoškolákov z marginalizovaných komunít, a v posledných týždňoch dostávam denne desiatky prosieb o pomoc od stredoškolských študentov,“ začína svoje rozprávanie Viktor Teru, externý doktorand Ústavu romologických štúdií FSVaZ na UKF a národný facilitátor a fundraiser pre REF Slovensko. Čo sa zdá samozrejmosťou, je pre niektorých vzácnosť. Mnoho detí podľa jeho slov potrebuje počítač na domáce úlohy, tréning v prstoklade či pripájanie na online hodiny a nemá ho. „Ide o chlapcov a dievčatá z chudobných rodín. Vlastný počítač je pre nich nedosiahnuteľným snom,“ opisuje Viktor.

Vďaka nitrianskej univerzite sa tento sen pre desiatich z nich stal realitou.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF darovala organizácii Roma Education Fund 10 počítačov, ktoré budú deťom požičiavané. „V ich mene ďakujem. Ďakujem za to, že budú môcť pokračovať v štúdiu, ďakujem za to, že sa nebudú cítiť menejcenní a nebudú sa musieť s hanbou ospravedlňovať za neúčasť na hodinách. Ďakujem za skvelý pocit z toho, že na nich myslia ľudia z uznávanej univerzity,“ nadšene vyznáva doktorand.

Dar je milé gesto, ktoré uľahčí život mnohým žiakom.

Pred rizikom súvisiacim s nemožnosťou vzdelávať sa neúnavne varujú aj odborníci. Na Slovensku máme tisícky žiakov a žiačok, ktorí nemajú počítač alebo prístup k internetu. Aj takáto malá pomoc je preto pre nich v čase pandemických obmedzení neoceniteľná. „Osobitné poďakovanie patrí iniciátorke, docentke Jurine Rusnákovej z Ústavu romologických štúdií, docentovi Rastislavovi Rosinskému, dekanovi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, a inžinierke Petre Kluvancovej, tajomníčke fakulty, ktorí sa o dar postarali,“ vďačne uzatvára Viktor Teru.

Foto: UKF v Nitre

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password