Ekologické riešenia: Po radnici začala s odpadom efektívne nakladať aj UKF

Päť polopodzemných kontajnerov začala univerzita využívať na ekologickejšie, efektívnejšie a čistejšie nakladanie s odpadom. Umiestnené sú v areáli ŠD Zobor.

Univerzita Konštantína Filozofa sa môže pochváliť zaujímavým prvenstvom. Stala sa pravdepodobne prvou inštitúciou, ktorá bude po vzore Mesta Nitra využívať polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad. 

Stojiská s pôvodnými nádobami

Nové kontajnery sú umiestnené v areáli Študentského domova Zobor na Dražovskej 2.

Preberacie konanie diela bolo ukončené 23. septembra a od 28. septembra bude päť nových kontajnerov na komunálny odpad, plasty, papier (s objemom 5 m³) a sklo (3 m³) odovzdaných do užívania. Ako informoval Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre, nové stojisko polopodzemných kontajnerov s plochou 24,6 m² a prístupovou plochou 11,4 m² nahradilo dve predchádzajúce stojiská 1100 litrových zberných nádob v areáli ŠD Zobor.  
Autorom projektu realizácie stojiska bol Róbert Kováčik, prevádzkovateľom a užívateľom nových zberných nádob je Študentský domov Zobor.  


„Celková cena diela s projektovou dokumentáciou, vytýčením sietí na stavenisku a dodávkou a montážou kontajnerov je 25 293,70 eur s DPH,“
  hovorí Ľudmila Lampertová, vedúca Investičného oddelenia UKF v Nitre.  

Výhody využívania polopodzemných nádob na odpad v porovnaní s tradičnými nadzemnými kontajnermi sú nesporné.

„Už len tým, že kontajnery sú rozdelené a určené na triedený odpad –  tri na plasty, papier, sklo a dva na zmiešaný komunálny odpad, dochádza k významnému poklesu ekologickej záťaže. Kontajnery budú mať zabudovaný senzor naplnenosti, takže budú vyvážané podľa potreby vtedy, keď budú plné. Aj týmto sa znížia nielen finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadu, ale dôjde aj k zníženiu spotreby pohonných hmôt mechanizmov, ktoré odpad odvážajú,“ dodáva Lampertová.

Nádoby s nepomerne väčšou objemovou kapacitou ako „klasické“ kontajnery sú vyrobené z odolného plastu, vysýpacie vrece je vystužené a trvácne.

Medzi hlavné prednosti ich používania sa zaraďuje chlad zeme, ktorý udržiava vývoj baktérií na nízkej úrovni, ale aj to, že odpad neobťažuje svoje okolie zápachom a nepriťahuje hmyz. Výhodou je aj konštrukcia, ktorá umiestnením kontajnerov zamedzuje vyberaniu nádob či prístupu zvierat k odpadkom. Plusom je tiež estetický vzhľad, hygiena a čistota okolia.   

Autor foto: Peter Hrobár, Peter Vítek, Ľudmila Lampertová

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password