Ekologická Nitra: Mesto zavádza bezplatný zber elektroodpadu

V meste pod Zoborom pribudla nová služba. Starú práčku či chladničku vám odvezú na počkanie priamo z adresy.

Celoročný a bezplatný zber elektroodpadu prichádza aj do Nitry. Nepotrebné spotrebiče poverení pracovníci odvezú rovno spred vašich dverí. Službu si objednáte jednoducho cez internetovú stránku.

Najbližší termín zberu veľkých spotrebičov v Nitre je v sobotu 26. septembra od 8.00 do 12.00.

Objednávku je však nutné uskutočniť najneskôr 2 dni pred termínom zvozu. Na zber je dôležité pripraviť aj samotné spotrebiče. Nielen v záujme zamedzenia šíreniu koronavírusu majú byť čisté a vydezinfikované, potrebné je vyliať vodu z filtra práčky a odmraziť mrazničku. „Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými sú používanie rúšok a rukavíc,“ pripomína radnica.

Televízorov a monitorov sa týmto spôsobom nezbavujte.

Spolu s veľkým elektoroodpadom, ktorý chcete zrecyklovať, môžete odovzdať do zberu aj malé spotrebiče. Okrem televízorov, monitorov, neóniek a žiariviek pracovníci odvezú všetko, čo uvediete v objednávke. „V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu a v pohodlí domova na nás počkajte. Zatelefonujeme vám alebo zazvoníme na váš zvonček,“ informuje spoločnosť zabezpečujúca zvoz a bezpečné spracovanie elektrodpadu. Pre ekologickú likvidáciu nevyzdvihnutého odpadu radnica odporúča využiť služby zberného dvora.

Elektroodpad obsahuje látky znečisťujúce životné prostredie. Jeho bezpečné spracovanie je pre spoločnosť dôležité.

Spotrebiče sú pre nás bezpečné, ale len ak s nimi zaobchádzame v súlade s návodom, a to počas ich životnosti i po jej skončení. Vyhodením do bežného kontajnera alebo na čiernu skládku znečisťujeme životné prostredie a ohrozujeme vlastné zdravie. Vplyvom počasia alebo mechanického poškodenia sa zo spotrebičov uvoľňujú škodlivé látky, ktoré prenikajú do ovzdušia, pôdy aj vody. „V starých chladničkách a mrazničkách vyrobených pred rokom 1996 sa nachádzajú freóny, ktoré unikajú do ovzdušia, poškodzujú ozónovú vrstvu,“ varuje Zrušenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a pripomína, že v spotrebičoch sú prítomné aj ďalšie nebezpečné látky, ako napríklad kadmium, ortuť, olovo, šesťmocný chróm, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny alebo azbest.

Foto: Envidom

Takmer 90 percent elektrooodpadu sa dá naďalej využívať, ale len ak sa dostane do zberu na ekologickú recykláciu.

„Recyklácia je vrátenie niektorých materiálov, z ktorých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného procesu. Recykláciou získame druhotné suroviny, z ktorých je možné vyrobiť rôzne nové výrobky,“ opisuje združenie. Takýmto spôsobom sa dajú získať železné kovy (z pračiek či sporákov), hliník, meď, cín z chladničiek, ale aj drahé kovy z plošných spojov dosiek v elektronike či plasty z rýchlovarných kanvíc a počítačov. Samotné ekologické spracovanie sa podľa združenia vykonáva strojovo, v niektorých prípadoch dokonca ručne: „Recyklátor musí najskôr  z elektroodpadu odstrániť škodliviny tak, aby neunikli do okolia.  Následne staré spotrebiče odborne rozoberá, triedi na jednotlivé druhy materiálov, na spracovateľkých linkách drtí, melie a získava druhotné suroviny.“

Foto: Envidom

Okrem toho, že odovzdaním spotrebičov šetríte vlastný priestor a zdravie, zabraňujete aj vzniku čiernych skládok a chránite životné prostredie i prírodné zdroje surovín. Vedeli ste, že únik freónov z jednej starej chladničky spôsobí v ovzduší rovnaké školy ako auto, ktoré prejde 20 000 kilometrov? Dosť dobrý dôvod správať sa zodpovedne, čo poviete?

Foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password