Druhou komentovanou prehliadkou výstavy „Ťažko je ľahko žiť“ bude sprevádzať jej kurátorka

Výstava je podľa Nitrianskej galérie kolekciou rôznych bolestí a prázdnych miest, s ktorými sa v žití života potýka človek.

Vzhliadnuť ju je možné do 19. februára, komentovaná prehliadka sa uskutoční 29. januára o 15:00 v Reprezentačných sálach galérie.

„Vizuálna výstavná poéma Ťažko je ľahko žiť prináša rôzne autorské prezentácie, ktoré reflektujú na rôzne životné situácie i emócie v živote človeka,“ priblížila Nitrianska galéria.

Jedným z cieľov tohto projektu je poukázať na skutočnosť, že súčasné kurátorstvo môže mať rôzne podoby a formy, témy.

„Každý žije svoj osobný život, často naviazaný na umelecké/kreatívne sebavyjadrenie, ktoré je často ohraničené, resp. zadefinované v obyčajnej každodennosti ako „abnormalita“. Koľko takých „abnormalít“ dokáže uniesť, zniesť ľudské bytie? Vraj človeku je naložené „len“ toľko, koľko sám naozaj unesie… Veď to je neúnosné… Máme naložené, aby sme stratili alebo aj získali?,“ pýtajú sa autori.

Výstava je zároveň arteterapeutickým pokusom zmierniť prejavy posttraumatického stresového syndrómu, ktorý sa vrátil ako bumerang po prežitej tragédii kurátorky výstavy.

„Výstava pracuje s úzkostnou prázdnotou ako jednou z prirodzených reakcií na traumu, snaží sa ju cez vizuálne diela a texty prežiť, vymaniť sa z nej – vyjadruje túžbu po zmene, po spracovaní, vyliečení si traumy a jej dôsledkov, ktoré človeka zašnurujú a obmedzujú v jeho vitálnej existencii,“ dodala Nitrianska galéria.

Televízia Nitrička

Forgot Password