Dovolenka ako zážitok: Získajte nové zručnosti

Slovensko má obrovský a zatiaľ nevyužitý potenciál kreatívneho cestovného ruchu.

Nie je žiadna novinka, že cestovný ruch v súčastnosti brzdí prebiehajúca koronakríza. Inokedy sebestačná oblasť preto potrebuje malá postrčenie, nápady, ktoré cestovaniu opäť vrátia stratený lesk. A práve to sa stalo tohtoročnou motiváciou kolektívu projektu VEGA s názvom Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt na Slovensku. Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF osvetový projekt realizuje už od roku 2018, no až dnes sa v plnej miere ukazuje jeho skutočný význam.

Za dlhým názvom sa skrýva moderná forma kultúrneho cestovného ruchu, pre ktorú je charakteristický rozvoj kreatívneho potenciálu návštevníkov, a to prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre danú destináciu typické.

V podstate ide o kreatívnu dovolenku, ktorá má podobu zážitkového pobytu. „Hlavný zážitok je založený na poznávaní nehmotných prvkov kultúrneho dedičstva, na učení sa novej zručnosti, spoznaní a pochopení postupu ako niečo kreatívne vytvoriť,“ tvrdia organizátori, podľa ktorých je typickým príkladom dovolenka na vidieku, kde v rámci pobytu absolvuje návštevník okrem typických rekreačných aktivít napr. kurz výroby keramiky či šitia krivou ihlou, avšak vždy pod dohľadom skúseného miestneho umelca či remeselníka. S podobnými aktivitami sa možno stretnúť aj v múzeách či galériách, prípadne iných centrách. Prínosom je spájanie aktérov sektoru kultúry s ľuďmi z oblasti cestovného ruchu a budovanie dlhodobých partnerstiev.

Foto: UKF v Nitre

Prebiehajúca kríza zasiahla oba sektory. Vývoj naznačuje, že návrat k normálu bude pomalý.

„Aj preto sa riešiteľský kolektív projektu podujal v danej situácii pomôcť a na pôde FSŠ UKF zorganizoval odborný workshop zameraný na prezentáciu modelu kreatívneho cestovného ruchu a sieťovanie kreatívnych umelcov i remeselníkov s aktérmi cestovného ruchu,“ uvádza Zuzana Palenčíková, zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu a vedúca Katedry cestovného ruchu FSŠ na UKF.

Cieľovou skupinou boli samotní remeselníci a kreatívni umelci ako aj aktéri cestovného ruchu. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia ÚĽUV, Trnavského samosprávneho kraja, mesta Nitry a oblastných organizácií cestovného ruchu pôsobiacich v Nitrianskom kraji.

Foto: UKF v Nitre

Na základe workshopu mnohí remeselníci kontaktovali organizácie cestovného ruchu s cieľom nadviazať spoluprácu.

Na workshope riešitelia projektu vysvetlili zúčastnením teóriu, no sústredili sa i na praktické aspekty zapojenia jednotlivých aktérov a možnosti využitia digitálneho marketingu na zviditeľnenie ich ponuky. Záver podujatia bol venovaný samotnému networkingu a spoločnému identifikovaniu silných a slabých stránok , príležitostí ale i hrozieb z pohľadu samotných účastníkov. Výsledkom sú prvé kreatívne ladené programy a balíky služieb. „Veríme, že týmto workshopom sa nám podarilo naštartovať záujem odbornej verejnosti o kreatívny cestovný ruch a zasiať semienko, z ktorého raz vyrastie silný strom v podobe etablovania Slovenska na medzinárodnom trhu kreatívneho cestovného ruchu,“ uzavrela Palenčíková.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password