Dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta

Ako informoval mestský úrad, žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať najneskôr do 15. októbra.

Maximálna dotácia na jeden projekt je 20.000 eur. Úspešní žiadatelia môžu peniaze využiť na výskum, obnovu či prezentáciu pamiatky.

„Prioritami pre rok 2024 je záchrana pamiatok na exponovaných miestach alebo vo významnom centre cestovného ruchu,“ uviedol magistrát.

Mesto bude tiež podporovať obnovu objektov v kritickom stavebno-technickom stave i reštaurovanie tradičnými stavebnými technológiami či využívanie umelecko-remeselných prác pri starostlivosti o pamiatky.

„Podporené projekty je nutné zrealizovať v priebehu roka 2024, najneskôr do 28. decembra,“ pripomenul mestský úrad.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password