Dotácie na aktivity v sociálnej oblasti

Mesto Nitra poskytne v roku 2021 dotácie určené na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia.

Uchádzať sa o ne môžu fyzické i právnické osoby, ktoré pôsobia na území mesta. „Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. marec,“ oznámil mestský úrad.

Ako informoval magistrát, podporené budú aktivity zamerané na odstraňovanie rôznych bariér v meste a na zabezpečovanie nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím.

Mesto chce pomáhať aj pri aktivitách rodín s deťmi i pri projektoch, ktoré sú zamerané na aktívny život seniorov. K ďalším oblastiam podpory patrí integrácia Rómov, rozvoj terénnej sociálnej práce a preventívne programy zamerané na zlepšenie zdravia.

Mestskí poslanci na tento rok vyčlenili na rôzne formy dotácií viac ako 800.000 eur. Na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia pôjde 30.000 eur. Suma 600.000 eur je vyčlenená pre športové kluby. Na kultúru, kreatívny priemysel a kultúrne pamiatky pôjde 170.000 eur, na neformálne vzdelávanie 15.000 eur a na podporu a rozvoj cestovného ruchu bolo vyčlenených 20.000 eur.

Televízia Nitrička

Forgot Password