Dohoda na riešení železničného spojenia Nitry a Bratislavy

Ministerstvo dopravy SR, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) prijali spoločné stanovisko, týkajúce sa štúdie uskutočniteľnosti na zlepšenie železničného spojenia Nitry s Bratislavou.

Spoločne odporúčajú pokračovať v zámere modernizácie trate Leopoldov – Nitra, zachovať územnú rezervu pre výstavbu novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územných plánoch a uvažovať nad výstavbou novej trate až po modernizácii trate Bratislava – Nové Zámky, informoval ÚHP.

Definitívne rozhodnutie o ďalšom postupe v projektovej príprave by malo vychádzať z aktualizovaných štúdií uskutočniteľnosti pre modernizácie tratí Leopoldov – Nitra a Bratislava – Nové Zámky.

Všetky tri dotknuté strany sa zhodujú, že výhľadovo najrýchlejšie spojenie Nitry s Bratislavou by bolo cez Trnovec nad Váhom. Preto bude v rámci projektového zámeru výstavby novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územnom pláne kraja a územných plánoch nižšej úrovne premietnuté a sledované zachovanie územnej rezervy vyprojektovaného trasovania. Efektivita novej trate je však podmienená modernizáciou úseku Bratislava – Trnovec nad Váhom.

Z krátkodobého hľadiska sa tak javí ako efektívnejšie zamerať sa najprv na elektrifikáciu a modernizáciu trate Nitra – Leopoldov.

ÚHP hodnotil štúdiu uskutočniteľnosti ŽSR na zlepšenie železničného spojenia Nitry s Bratislavou v apríli minulého roka. Tá skúmala len jedinú alternatívu, výstavbu novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom za takmer pol miliardy eur. ÚHP projekt hodnotil v tom čase ako nenávratný. Odporúčal využiť existujúcu trať a zaviesť priame vlaky cez Leopoldov, čo navrhuje aj železničný Plán dopravnej obslužnosti.

Zavedenie priamych vlakov cez Leopoldov by podľa hodnotenia ÚHP skrátilo cestu vlakom z 98 až 112 minút na 62 až 73 minút.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík po stretnutí so zástupcom ministerstva dopravy v marci tohto roka potvrdil, že kraj vidí ako jediné perspektívne riešenie priameho vlakového spojenia Nitry s hlavným mestom Bratislava v dobudovaní jednokoľajnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom v dĺžke 27,5 kilometra.

Investičné náklady na výstavbu novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom sú v cenovej úrovni roka 2023 približne o 254 miliónov eur vyššie ako náklady na modernizáciu trate Leopoldov – Nitra.

Modernizácia zároveň môže ovplyvniť vyšší počet obyvateľov pravidelne dochádzajúcich za prácou alebo školou a byť realizovaná skôr, tvrdí ÚHP. Bez nadväzujúcej modernizácie trate Bratislava – Nové Zámky by bola zanedbateľná aj úspora cestovného času oproti spojeniu cez Leopoldov, rozdiel by bol len štyri minúty.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password