Dôchodky od januára pôjdu hore. O koľko si penzisti prilepšia?

Pravidelná valorizácia dôchodkov sa v januári dotkne viac ako milióna poberateľov.

Od Nového roku budú dôchodky navyšované dvomi spôsobmi. Buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorú pravidelne zverejňuje Štatistický úrad SR, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, ktorá sa v závislosti od druhu dávky líši.

Tento rok bola inflácia za domácnosti za prvý polrok 2020 na úrovni 2,6 percenta, čo znamená, že penzia sa poberateľom zvýši o čiastku na úrovni 2,6 percenta z úplnej sumy dôchodku. Ak však táto čiastka bude nižšia ako pevne stanovená suma zvýšenia, dôchodca má garantované zvýšenie o pevnú sumu.

PRÍKLAD: Starobný dôchodok penzistu je 360 eur.
Dôchodková inflácia – 2,6% – zvýšenie 360 + 9,36 = 369,36 eur.
Pevná suma – 9,40 eur – zvýšenie 360 + 9,40 = 369,40 eur.
Dôchodcovi bude penzia zvýšená o pevnú čiastku, pretože táto suma je vyššia ako dôchodcovská inflácia.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať, poisťovňa tak urobí automaticky.

Poberatelia dostanú od inštitúcie v januári písomné rozhodnutie o zvýšení penzie. Prvýkrát bude nová suma dôchodku vyplatená vo výplatnom termíne za január 2020. Penzie sa tak v roku 2021 automaticky zvýšia o 2,6 percenta mesačnej sumy dôchodku, alebo o pevnú čiastku určenú ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku. Tabuľku garantovaných pevných súm, o ktoré by sa mali jednotlivé dávky od 1. januára 2021 zvýšiť, zverejnila Sociálna poisťovňa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Minimálne dôchodky a valorizácia

Minimálny dôchodok funguje na Slovensku od roku 2015 a jeho účelom je zabezpečiť poistencom taký príjem, aby neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Jeho suma sa však nezvyšuje automaticky, ale vždy sa valorizuje len pôvodný starobný dôchodok, z ktorého bola minimálna penzia určená. Ak je následne táto suma vyššia ako minimálny dôchodok pre daný rok, dôchodca bude dostávať svoju pôvodnú penziu. V prípade, že valorizovaná suma bude nižšia ako penzijné minimum, dôchodca naďalej poberá dávku vo výške platného minimálneho dôchodku, pretože tá je pre neho výhodnejšia.

Penzie sa na Slovensku formou dôchodkovej inflácie alebo o pevnú sumu zvyšujú od roku 2018.

Vyzerá to však tak, že tento model sa poslednýkrát uplatní v roku 2021. Od roku 2022 by sa mechanizmus garancie minimálnej sumy zvýšenia mal zrušiť. Nahradí ho navýšenie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne podľa výšky inflácie, avšak len v prípade, že sa opäť nezmení zákon.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password