Dobrovoľnícka činnosť si zaslúži ocenenie. Srdce na dlani sa bude udeľovať aj tento rok

Viac ako 20-ročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Nitrianskeho.

Ocenenie je venované výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, jednotlivcom i kolektívom za ich aktivity, ktoré boli uskutočnené v prospech iných ľudí. Dobročinnosť sa týka rôznych oblastí spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, výchovy i vzdelávania, a taktiež je vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu. Ocenené sú i výnimočné projekty, ktoré svojím zameraním menia veci k lepšiemu.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma aj naše Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v Nitrianskom kraji,“ uvádza Jana Andreasová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD).

Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 8. novembra 2021.

Navrhnúť môžete napríklad výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt, ktorý je zasvätený nezištnej pomoci. Prostredníctvom ocenení chce NCD upriamiť pozornosť na význam a potrebu dobrovoľníctva, a taktiež vyzdvihnúť konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomôcť druhým.

V roku 2020 prijali krajské dobrovoľnícke centrá 287 platných nominácií a komisie rozdelili až 91 ocenení. Aj v tomto roku prebehne oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a navyše bude priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni. Ocenenia udelia najvýnimočnejším príbehom z jednotlivých krajov.

Zdroj: srdcenadlani.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password