Do tvorby nového územného plánu mesta sa môže zapojiť verejnosť

Obyvatelia Nitry majú ešte dva týždne na to, aby sa zapojili do tvorby nového územného plánu mesta. Svoje názory môžu radnici poslať prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bude jedným z podkladov pri rozhodovaní.

Internetový link už magistrát zverejnil na webovej stránke mesta a na sociálnych sieťach. „Nitrania v ňom budú hodnotiť lokalitu, v ktorej žijú, jej výhody i nevýhody, ako vnímajú Nitru, verejný priestor, ale aj aký typ dopravy preferujú. Nový územný plán je jedným z najdôležitejších dokumentov mesta, pretože má zásadný vplyv na jeho podobu. Na jeho vznik majú teraz dosah aj obyvatelia Nitry,“ uviedla Lenka Mareková z mestského úradu.

Ako pripomenula, mesto tvorí nový územný plán za spoluúčasti odbornej aj laickej verejnosti.

„Ambíciou je, aby obyvatelia boli informovaní o príprave zadania a mohli sa aktívne zapojiť do celého procesu. Útvar hlavného architekta má v súčasnosti za sebou online stretnutia s výbormi jednotlivých mestských častí i dve online stretnutia s mladými ľuďmi. V pláne sú stretnutia so zainteresovanou odbornou verejnosťou, developermi i s občanmi mestských častí. Závery z týchto stretnutí budú jedným z podkladov do zadania na tvorbu územného plánu mesta,“ povedala Mareková.

Nitra má spracovaný platný územný plán z roku 2003. Priebežne bolo schválených šesť jeho zmien a doplnkov, posledná v roku 2018. „Po nej okresný úrad vydal usmernenie, podľa ktorého sa už ďalšie úpravy nebudú riešiť čiastkovo, ale koncepčnou zmenou v podobe spracovania nového územného plánu,“ dodala Mareková. 

zdroj foto: Mesto Nitra/Roman Oravec

Televízia Nitrička

Forgot Password