Do škôlky nastúpia už iba zaočkované deti

Vláda SR schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vďake nej budú môcť rodičia prihlásiť svoje dieťa do škôlky iba vtedy, ak bolo zaočkované. Účinnosť novely je naplánovaná na 1. januára 2020.

Od nového roka budú do škôlok prijaté iba zaočkované deti v rámci povinného očkovania zodpovedajúce ich veku a podľa očkovacieho kalendára. Prijaté budú aj deti s laboratórnym dôkazom o pozitíve protilátok a aj deti, ktoré nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.   

Cieľom tejto novely je ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva pred zavlečením závažných infekčných ochorení.

„Kolektívne zariadenie totiž vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky,“ píše Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových stránkach.

Po 12 rokoch budú taktiež zrušené sankcie za odmietnutie povinného očkovania. Tie môžu byť v súčasnosti uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur.

„Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odborníci zdôrazňujú, že je na Slovensku a aj v celej EÚ, nevyhnutné zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Vysoká úroveň zaočkovanosti detí zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Podobné obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do škôlok zaviedli už aj v Českej republike, Litve alebo aj Francúzsku.  

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password